Publicitātes attēls

Arhitektu, dizaineri, kultūras mantojuma speciālisti, tulki, mūziķi un mākslinieki atkal var pieteikties programmas «Culture Moves Europe» radošo braucienu stipendijai redzesloka un starptautiskās prakses paplašināšanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 2024. gada 31. maijs. Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti un apstiprināti katru mēnesi. Savukārt līdz 2024. gada 16. janvārim iespējams pieteikties atbalstam rezidenču rīkošanai.

Atbalsts Fold 7. novembris, 2023

Radošie braucieni

«Culture Moves Europe» radošo braucienu stipendijai var pieteikties tikai fiziskas personas vai 2–5 fizisku personu grupas. Atbalsts ir pieejams ikvienam kultūras profesionālim no 18 gadu vecuma, kurš legāli dzīvo valstī, kas piedalās programmā «Radošā Eiropa». Pieteikties var mākslinieki un kultūras profesionāļi, kuri strādā arhitektūras, kultūras mantojuma, dizaina un modes dizaina, literārā tulkojuma, mūzikas, vizuālās mākslas un skatuves mākslas nozarēs.

 

Stipendija atbalsta radošos ceļojumus, kas paplašina mākslinieku un kultūras profesionāļu redzesloku un starptautisko praksi, tiecoties pēc kāda no šiem mērķiem:

  • Iepazīt: veikt radošus un mākslinieciskus pētījumus, izpētīt, iedvesmoties un strādāt pie konkrētas tēmas vai jaunas koncepcijas;
  • Radīt: kopīgi radīt un attīstīt projektus ar māksliniekiem un kultūras profesionāļiem no citām valstīm;
  • Mācīties: piedalīties neformālajā izglītībā;
  • Sazināties: attīstīt vai padziļināt starptautiskās profesionālās attiecības.

Ceļojumu stipendiju nevar izmantot, lai finansētu uzstāšanos vai savu darbu izrādīšanu profesionālā vidē (izstāžu atklāšana, izstāde, koncerts, performance).

 

Stipendija pieejama vienam nepārtrauktam radošajam ceļojumam uz vienu galamērķi. Brauciena ilgums vienai personai — no 7 līdz 60 dienām, personu grupām — no 7 līdz 21 dienai. Stipendija sedz ceļa izmaksas 350–700 eiro un dzīvošanas izmaksas 75 eiro dienā. Iespējama papildu izmaksu segšana, ceļojot uz tālākiem reģioniem.

 

Pieteikties atbalstam var jebkurā laikā līdz 2024. gada 31. maijam. Pieteikumi tiek izskatīti un apstiprināti katru mēnesi. Radošo braucienu jāveic viena gada laikā no stipendijas saņemšanas līguma parakstīšanas brīža. Atbalsta programmas nolikums un pieteikšanās — Eiropas Komisijas mājaslapā. Radošo braucienu stipendiju projektu finansē programma «Radošā Eiropa» un administrē Gētes institūts.

Rezidenču rīkošana

Rezidenču rīkotāju finansējuma programmai var pieteikties organizācijas un mākslinieki, kas reģistrēti kā juridiskas personas — bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes, fondi, uzņēmumi vai pašnodarbinātas personas utt. — un darbojas mūzikas, literatūras, arhitektūras, kultūras mantojuma, dizaina un modes dizaina, vizuālās mākslas un skatuves mākslas nozarēs. Programmā iespējams saņemt finansējumu, lai uzņemt vienu līdz piecus starptautiskus māksliniekus un kultūras profesionāļus un īstenotu rezidenču projektu, kas ilgst no 22 līdz 300 dienām.

 

Rezidences projektam jātiecas sasniegt divus no šādiem mērķiem:

  • Iepazīt: veikt izpēti un strādāt pie konkrētas tēmas vai jaunas koncepcijas;
  • Izveidot: iesaistīties kolektīvā radošā procesā, lai radītu jaunu mākslas vai kultūras darbu;
  • Mācīties: pilnveidot dalībnieku kompetences un prasmes, piedaloties neformālajā izglītībā;
  • Sazināties: attīstīt profesionālo tīklu, stiprināt dalībnieku profesionālo izaugsmi, iesaistīt jaunu auditoriju;
  • Pārveidot: veicināt pārmaiņas sabiedrībā saskaņā ar «Jaunās Eiropas Bauhaus» vērtībām un principiem.

Rezidences stipendiju veido divas daļas: uzņemšanas pabalsts 35 eiro dienā par katru dalībnieku, kas tiek piešķirts rezidences rīkotājam, un dienas nauda, ceļa nauda un piemaksas, kas tiek piešķirtas katram dalībniekam, pamatojoties uz individuāliem ceļojuma plāniem un vajadzībām.

 

Pieteikties atbalstam var līdz 2024. gada 16. janvārim. Rezidence jāīsteno viena gada laikā no stipendijas saņemšanas līguma parakstīšanas brīža. Atbalsta programmas nolikums un pieteikšanās — Eiropas Komisijas mājaslapā. Rezidenču rīkošanas stipendiju projektu finansē programma «Radošā Eiropa» un administrē Gētes institūts.