Publicitātes attēls

Iznācis projekta «Living Spaces» katalogs ar 30 labas prakses piemēriem no 17 Eiropas valstīm ar fokusu uz vietējām iniciatīvām kvalitatīvas vides veidošanā. No Latvijas katalogā iekļauts sporta un atpūtas parks «Mežs» Valmierā, ko veidojuši skeitparku projektētāji «Mindwork Ramps» un ainavu projektēšanas darbnīca «Alps».

Ziņas Fold 6. decembris, 2023

Katalogs «Living Spaces» iecerēts kā pieredzes pārneses rīks pašvaldībām, arhitektiem un citiem vides veidošanā iesaistītajiem speciālistiem un skaidro, kā projektā nodrošināta arhitektūras kvalitāte, kā risināti pārvaldības un citi projekta īstenošanai būtiski jautājumi. Projektā apkopotie piemēri pievēršas vismaz vienai no četrām tēmām un to raksturojošajiem atslēgvārdiem:

  • konteksts: vietā balstīti risinājumi, klimats, vēsture, ainava, cilvēki, ekonomika;
  • dažādība: iekļaušana, dzimums, mijiedarbība, demogrāfija, pieejamība;
  • vietas izjūta: saistība ar konkrēto vietu, identitāte, piederība, nozīme, mantojums;
  • skaistums: emocijas, vērtība, kvalitāte, labbūtība, ilgtspēja.

No Latvijas iekļautais piemērs — atpūtas parks «Mežs» Valmierā — demonstrē, kā aktīvi iesaistot sabiedrību un ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pilsētai izdevies pārveidot vecu un pamestu āra slidotavu par dinamisku, mūsdienīgu un zaļu parku un vietu sportiskām aktivitātēm. Projekts ietver 170 m garu veloceliņu, skatītāju tribīni, sporta laukumu, rotaļu laukumu, āra trenažierus un publisku dzeramā ūdens krānu. Parka vide ir pielāgota dažādām grupām, aktīvi veicinot to mijiedarbību, vienotību, kā arī stiprinot valmieriešu saikni ar dabu. Projekta autori ir skeitparku projektētāji «Mindwork Ramps», ainavu projektēšanas darbnīca «Alps» un infrastruktūras objektu projektēšanas uzņēmums «Ceļu komforts».

Katalogs «Living Spaces» pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Labās prakses piemēru apzināšana ir secīgs turpinājums arhitektūras ekspertu grupā radītajam ziņojumam «Towards a Shared Culture of Architecture». Publicētajā dokumentā labo praksi Latvijā ilustrē divi piemēri: Kuldīgas restaurācijas centrs (Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīva) un Rīgas pilsētvides aktīvisms (iedzīvotāju iniciatīva).