Publicitātes foto

Biedrība ISSP aicina Baltijas un Ukrainas māksliniekus, kuri strādā ar fotogrāfiju, pieteikties dalībai prestižajā Eiropas mēroga platformā «Futures», kas atbalsta jaunos talantus fotogrāfijā. No kandidātiem tiks atlasīti pieci mākslinieki, kuri šogad pievienosies platformai, gūstot iespēju popularizēt savu veikumu, papildināt zināšanas un veidot jaunus kontaktus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 21. janvāris.

Ziņas Fold 8. janvāris, 2024

Fotogrāfijas platforma «Futures» apvieno Eiropas fotogrāfijas kopienu, lai atbalstītu kā jaunu, tā jau sevi pieteikušu mākslinieku profesionālo attīstību, popularizējot mākslinieku darbus un nodrošinot piekļuvi starptautiskam tirgus un auditorijas tīklam. Šobrīd platformā aktīvi darbojas 21 fotogrāfijas organizācija, kas katru gadu dalībai programmā izvirza māksliniekus, kuri iegūst piekļuvi «Futures» ilgtermiņa aktivitātēm profesionālās izaugsmes, mobilitātes un atpazīstamības veicināšanai. «Futures» mērķis ir veidot spēcīgu un dinamisku mākslas tīklu, kas atspoguļotu Eiropas daudzveidīgo fotogrāfijas kopienu.

Konkursam var pieteikties fotogrāfi un mākslinieki, kas strādā ar fotogrāfiju un kas:

 • ir no Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas, kā arī Ukrainas (atlasē var tikt izvēlēts viens mākslinieks no Ukrainas);
 • var pierādīt savu mākslinieciskās prakses mērķtiecību un nepārtrauktību;
 • ir ieinteresēti un gatavi izmantot platformas piedāvāto starptautisko tīklu, apmācību un izstāžu iespējas;
 • darbojas mākslā 3 līdz 10 gadus un izveidojuši vismaz vienu personālizstādi;
 • var iesniegt spēcīgu fotogrāfisku darbu, kas izstrādāts pēdējo trīs gadu laikā.

Dalība «Futures» platformā sniedz:

 • dalības stipendiju 500 eiro katram māksliniekam;
 • sarunas ar starptautiskiem profesionāļiem tiešsaistē un klātienē;
 • iespēju piedalīties tīklošanās pasākumā, darbnīcu un sarunu programmā «Futures» ikgadējā pasākumā, kas notiks 13. starptautiskā fotogrāfijas festivāla «Organ Vida» laikā Horvātijā (ceļa un uzturēšanās izdevumi segti);
 • piekļuvi «Magnum» tiešsaistes izglītības platformai, kurā tiek organizētas lekcijas un darbnīcas, kas īpaši izstrādātas «Futures» māksliniekiem;
 • iespēju pieteikties platformas konkursam par ikgadējās ceļojošās izstādes rīkošanu;
 • iespēja pieteikties konsultācijām ar kādu no platformas kuratoriem;
 • iespēju popularizēt savus darbus — visi «Futures» mākslinieki tiek atspoguļoti platformas tīmekļvietnē un sociālo mediju kanālos, kā arī iekļauti ikgadējā publikācijā;
 • iespēju piedalīties tiešsaistes izglītības platformā, iekšējos atklātajos konkursos un citās izglītības un sadarbības tīklu veidošanas iespējās arī pēc 2024. gada.

Pieteikties dalībai fotogrāfijas platformā «Futures» iespējams līdz 21. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu. Izvēlētie kandidāti tiks informēti līdz 26. janvārim, un līdz 1. februārim viņiem jābūt gataviem iesniegt papildu materiāli, tajā skaitā pilns CV un darbu foto augstā izšķirtspējā.

 

2023. gadā ISSP dalībai «Futures» platformā izvirzīja Reini Hofmani, Zani Priedi un Jurģi Peteru no Latvijas, Ievu Baltadonīti no Lietuvas un Kloe Janci no Igaunijas. Vairāk par māksliniekiem — šeit.

 

Dalība «Futures» platformā ir vieno no daudzajām aktivitātēm, ko ISSP īsteno, lai mērķtiecīgi strādātu pie fotogrāfijas vides attīstības Latvijā un Latvijas fotogrāfijas atpazīstamības veicināšanu ārvalstīs. ISSP piedalās starptautiskās mesēs, organizē izstādes un veido starptautiskas meistarklases ar pasaulē atzītiem māksliniekiem un kuratoriem.