Publicitātes foto

Pirmais Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) starptautiskais simpozijs «(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā» notika 2022. gada novembrī, demonstrējot pieeju dažādību humanitārajā un mākslinieciskajā pētniecībā. Jaunais izdevums piedāvā padziļinātu ieskatu simpozija dalībnieku skartajos tematos un apkopo piecpadsmit starptautisku arhitektūras, dizaina, mākslas un izglītības pētnieku un praktiķu zinātniskos rakstus un vizuālās esejas.

Ziņas Fold 11. janvāris, 2024

LMDA izdotajā rakstu krājumā uzmanība veltīta starpdisciplinārai, praksē balstītai pētniecībai un metodēm, kas ļauj paplašināt un sapludināt mākslas un zinātnes disciplīnu robežas, kā arī pārvarēt pētniecībā valdošos nošķīrumus un kategorijas. Izdevuma autoru uzmanības lokā ir reālās un virtuālās telpas saplūsme, jaunu intersubjektīvu stāstījuma formu meklējumi, post–humānisma skatījums, spekulatīvā dizaina eksperimenti, arhitektūras pārdefinēšanas rīki, maņu zināšanu un ķermeniskās pieredzes loma, vides atmiņa, antropocēna laikmets un dzīvie materiāli, kā arī kopienu solidaritātes un empātijas stratēģijas, kas ļauj pārdzīvot mūsdienu krīžu situācijas.

Izdotais rakstu krājums atspoguļo četras simpozija sesijas, kas 2022. gada novembrī pievērsās tādām tēmām kā (post)digitāla un (post)humāna arhitektūra, spekulatīvais un kritiskais dizains, sociālais un politiskais aktīvisms krīžu laikā, algoritmiskas pārvaldes formas un to ētiskās dimensijas, kā arī mākslas, identitātes un ainavas mijiedarbība. Ar šo publikāciju LMDA vēlas uzsvērt starpdisciplinaritātes nozīmi dažādu jomu pētnieku sadarbībā, kritiskās domāšanas veicināšanā un jaunu, praksē balstītu risinājumu meklēšanā. Jaunie radošie meklējumi gūst īpašu aktualitāti mūsdienu situācijā, ko raksturo globālie tehnoloģiskie un ekoloģiskie izaicinājumi un politiskie apdraudējumi. Izdevumā tiek akcentēta radošo pētījumu spēja reaģēt uz šodienas aktualitātēm. Plašāk par simpozijā aplūkotajām tēmām — šeit.

 

Rakstu krājums ir pirmā publikācija plānotajā LMDA izdevumu sērijā. Krājums ir publicēts angļu valodā un ir pieejams tiešsaistē.