Publicitātes foto

«Latvenergo» aicina arhitektus, ainavu arhitektus un dizainerus piedalīties starptautiskā atklātā metu konkursā par elektrotransporta uzlādes zīmola «Elektrum Drive» uzlādes staciju un to labiekārtojuma koncepcijas izstrādi. Konkursa kopējais balvu fonds ir 4 750 eiro, un iecerēts, ka ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts sadarbības līgums 10 000 eiro apmērā. Konkursa pirmās kārtas termiņš — 2. aprīlis.

Ziņas Fold 15. februāris, 2024

«Elektrum Drive» uzlādes tīkls ir strauji augošs un ambiciozs — zīmola mērķis ir kļūt par lielāko, ērtāko un pieejamāko komerciālās uzlādes tīklu Baltijas valstīs, kas uzlādi nodrošina ar 100% atjaunojamo elektroenerģiju. 2023. gadā «Elektrum Drive» pieejamais uzlādes tīkls pieaudzis par 69%, un tas kļuvis par lielāko elektrouzlādes tīklu Baltijā ar vairāk kā 400 publiski pieejamām pieslēgvietām. 2024. gadā plānots sasniegt 800 publisko pieslēgvietu skaitu Baltijā, tajā skaitā izbūvējot pirmos lieljaudas laukumus ar 300 kW uzlādes jaudu. Līdz 2025. gada nogalei Latvijā un Igaunijā tiks izbūvētas 65 šādas lieljaudas uzlādes stacijas ar 4 pieslēgvietām katrā. Lai sasniegtu savus mērķus, «Elektrum Drive» vēlas ieviest pamanāmu vienotas koncepcijas uzlādes staciju dizainu.

 

Konkursā definētas trīs dažādu veidu uzlādes stacijas: stacijas, kas integrētas esošajā infrastruktūrā, piemēram, lielveikalu stāvvietās vai degvielas uzpildes stacijās; stacijas, kas integrētas dzīvojamos rajonos; un stacijas, kas izveidotas pie TEN–T nozīmes ceļiem. Pirmajā konkursa kārtā pretendentiem jāiesniedz dizaina skice katram uzlādes staciju veidam, piedāvājumā iekļaujot nolikumā definētos vides elementus, piemēram, norādes, soliņus, nojumes un apgaismojumu. Koncepcijā jāiekļauj arī «Elektrum Drive» zīmola komunikācijas elementi — staciju krāsojums, atpazīstamības veicinoši vides elementi u.c. Konkursa otrajā kārtā, kas turpināsies līdz 13. maijam, labāko metu autori tiks aicināti iesniegt dizaina un labiekārtošanas elementu tehniski ekonomiskos rādītājus un dizaina izstrādes un konsultāciju finanšu piedāvājumu.

Konkursa dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība ar nosacījumu, ka koncepcijas izstrādei piesaistīts sertificēts arhitekts un ainavu arhitekts. Konkursa pirmās vietas ieguvējs saņems 2500 eiro, otrās vietas ieguvējs — 1250 eiro, bet trešās vietas ieguvējs — 1000 eiro. Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts sadarbības līgums 10 000 eiro apmērā.

 

Darbus vērtēs «Latvenergo» pārstāvji — Baltijas elektrotransporta uzlādes funkcijas direktors Ansis Valdovskis, Baltijas elektrotransporta uzlādes funkcijas produktu vadītāja Elīna Červinska, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkcijas būvinženieris Kaspars Veismanis, mārketinga daļas projektu vadītāja Annija Veide un projektēšanas nodaļas vadītāja Hristina Marčuka —, kā arī arhitekts Oskars Vāvere («Ruume») un Rīgas pilsētas galvenā dizainere, urbāniste Evelīna Ozola.

 

Metu konkursa pirmās kārtas termiņš — 2. aprīlis. Konkursa nolikums un dokumentācija pieejama «Latvenergo» elektroniskajā iepirkumu sistēmā LEIS.