Foto — Ernests Dinka

«Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Republikas Saeimu izsludina metu konkursu par Saeimas nama atjaunošanu, aicinot nozares profesionāļus izstrādāt arhitektonisko vīziju par nama nākotnes izskatu un funkcionalitāti, lai paplašinātu parlamenta pieejamību sabiedrībai un saglabātu un izceltu vēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.

Ziņas Fold 11. marts, 2024

Metu konkurss ir pirmais solis ceļā uz pārmaiņām, kas tuvākajos gados sagaida Latvijas parlamenta centrālo ēku. Ņemot vērā, ka Saeimas nams ir tehniski sliktā stāvoklī un tā izmantošana ir atļauta ne ilgāk kā līdz 2027. gada beigām, ir nepieciešams veikt kompleksus ēkas pārbūves un restaurācijas darbus. Saeimas nama atjaunošanas laikā daļa no parlamenta funkcijām tiks pārcelta uz citām telpām.

 

Saeimas nama pārbūves laikā būs jāuzlabo ēkas energoefektivitāte un jāievieš mūsdienīgi vides pieejamības risinājumi, ievērojot universālā dizaina principus. Vienlaikus Saeimas namā jāsabalansē klasiskās, tradicionālās vērtības ar mūsdienīgiem akcentiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, nodrošinot aktuālajām prasībām atbilstošu darba vidi. Nozīmīgākās ēkas tehniskās problēmas patlaban saistās ar hidroizolācijas trūkumu, konstrukciju stiprību un novecojušajām inženierkomunikācijām. Būtiskākie kapitālieguldījumi būs nepieciešami, lai ierīkotu pamatu hidroizolāciju, pastiprinātu pamatus un pārsegumus un atjaunotu inženiertīklus.

 

Saeimas nams ir ne tikai parlamentāriešu darba vieta, bet nozīmīgs valsts kultūras piemineklis, kura vērtības rūpīgi saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm. Vienlaikus atjaunotajam Saeimas namam atvērta parlamenta tradīcija būs jāpaceļ jaunā kvalitātē, nodrošinot apmeklētājiem daudzveidīgas izziņas un līdzdalības iespējas.

Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kā arī šādu personu apvienības. Lai kvalitatīvi īstenotu Saeimas nama pārbūves projektu un kultūras vērtību saglabāšanu, ir izveidota konsultatīvā padome, kurā pārstāvēti arhitektūras, mākslas, vēstures un būvniecības nozares profesionāļi. Padomes vadītāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce norāda: «Latvijas Republikas Saeimas ēka nav tikai vērā ņemams arhitektūras piemineklis. Pārveides rezultātā tai jātop par simbolu atvērtībai, pieejamībai un demokrātijai. Ceram ieraudzīt projektus, kuros jaunā izpratne un domāšana veiksmīgi sadzīvo ar cieņu pret vēsturisko substanci un saglabājamajām vērtībām.»

 

Saeimas nams uz tā atjaunošanas laiku ir nodots VNĪ, kam ir nepieciešamā profesionālā pieredze šāda mēroga būvniecības projektu īstenošanā. «Esam pagodināti par izrādīto uzticību VNĪ ēku atjaunošanas pieredzei un atbildīgi izturamies pret uzdevumu vadīt šīs Latvijas valstij īpaši nozīmīgās ēkas pārbūvi un restaurāciju un metu konkursa norisi. Arhitektiem tā ir lieliska iespēja parādīt savu varēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un funkcionālu telpu un interjera risinājumu, vienlaikus saglabājot vēstures liecības. Piedāvājumu sagatavošanai ir atvēlēti vairāki mēneši un esmu pārliecināta, ka konkursa rezultātā iegūsim labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Saeimas nama atjaunošanas vīziju. Tad ēka atdzims jaunā kvalitātē un tā varēs kalpot un darīt godu Latvijas valstij vēl simtiem gadu,» norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

 

Konkursa kopējais godalgu fonds ir 110 000 eiro. Pirmās vietas ieguvējs saņems 40 000 eiro, otrās vietas ieguvējs — 30 000 eiro, bet trešās vietas ieguvējs — 20 000 eiro. Tiks pasniegtas arī divas veicināšanas balvas — 10 000 eiro katra.

 

Iesniegtos risinājumus vērtēs žūrija arhitekta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieka arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jāņa Dripes vadībā. Žūrijā darbosies: Jeļena Gavrilova, VNĪ valdes locekle; Indra Kārkliņa, Saeimas Administrācijas izpilddirektore; Gita Renigere, Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroja vadītāja; Māra Lāce, Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktore; Pēteris Ratas, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta vadītājs; Juris Dambis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs; Viesturs Brūzis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītāja pienākumu izpildītājs; Uģis Zābers, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis; Ingūna Elere, dizaina studijas «H2E» valdes priekšsēdētāja, dizainere un Latvijas Dizaina padomes locekle; žūrijas komisijas rezerves locekle — Ineta Tumaševska, VNĪ arhitekte.

 

Arhitekti tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus metu konkursam līdz 2024. gada 18. jūnijam. Konkursa nolikums un materiāli — konkursa vietnē.