Publicitātes attēls — «Radi!»

«Radi!» akadēmija aicina kultūras un radošo nozaru pārstāvjus, kuri ir ieinteresēti sadarboties ar studentiem, pieteikties dalībai programmā, kuras mērķis ir veidot jaunas partnerības, lai kopā ar maģistra programmu studentiem no Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Ekonomikas un kultūras augstskolas iniciētu jaunas radošā biznesa idejas ar sociālu ietekmi.

Ziņas Fold 12. marts, 2024

«Radi!» akadēmija veidota ar mērķi rosināt uzņēmējdarbības spēju attīstīšanu kultūras un radošajās nozarēs, stiprināt prasmi iniciēt idejas ar sociālo ietekmi un sniegt zināšanas, kā šo ietekmi mērīt. Programma tiek organizēta divos paralēlos virzienos: radīt sociāla biznesa idejas kultūras un radošajās nozarēs starpdisciplinārās komandās; pētīt un iniciēt pētniecības pilotprojektu un meklēt radošus risinājumus ietekmes mērīšanai.

 

8. martā jau aizritējis pirmais programmas pasākums, kas iepazīstināja dalībniekus ar sociālo uzņēmējdarbību un pārmaiņām, ko tā spēj nest kultūras un radošajās industrijās. Turpmākajās nedēļās — 22. martā, 5. aprīlī un 12. aprīlī — programmas dalībnieki tiksies RTU Dizaina fabrikā, lai komandās strādātu pie idejām un pārbaudītu tās. Dalībai programmā tiek aicināti pieteikties kultūras un radošo nozaru profesionāļi, kuri vēlas rast jaunus risinājumus ar sociālā biznesa potenciālu. Sadarbība ar studentiem dos iespēju testēt un straujāk ieviest risinājumus, kas nepieciešami kultūras un radošā sektora attīstībai.

 

Programmas pētnieciskā virziena pasākums noritēs 12. aprīli, kad dalībniekiem būs iespēja prezentēt idejas sociālās ietekmes pētījumu pilotprojektiem, veidot komandas un izstrādāt idejas pētījumu veikšanai. Četri no pilotprojektiem saņems iespēju īstenot pētījumu reģionālajās misijās 2024. gada rudenī ar mentoru atbalstu no LKA un biedrības «Creativity Lab». Reģionālās misijas dos iespēju veikt pilotpētījumu Latvijas reģionos, lai novērtētu radošās iniciatīvas pienesumu vietējai sabiedrībai un tās sociālo ietekmi.

 

Plašāka informācija par «Radi!» akadēmijas programmu — LKA mājaslapā. Pieteikšanās dalībai programmā — šeit.