Instalācija — Jan Fabián. Foto no «Lina» mājaslapas

Radoši telpisko prakšu pārstāvji, teorētiķi un domātāji līdz 13. maijam aicināti pieteikties arhitektūras platformas «Lina» stipendiātu konkursam, rosinot jaunos talantus pievērsties atjaunošanas praksēm un neaugsmes (de–growth) principiem. Tiek gaidīti gan individuāli, gan komandu pieteikumi ar radikālām idejām, praktiskiem risinājumiem, teorētiskām atziņām vai pārdomas rosinošām praksēm, kas akcentē vides krīzes problemātiku.

Atbalsts Fold 16. aprīlis, 2024

«Lina» apvieno 34 organizācijas, kas strādā arhitektūras un citās ar telpisko kultūru saistītās nozarēs. Par kopienas asociēto partneri Latvijā kļuvis Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA). Platformas biedri — muzeji, universitātes, pētniecības tīkli, fondi, triennāles, biennāles un citas Eiropas un Vidusjūras reģiona organizācijas — rīko arhitektūrai veltītus pasākumus — konferences, lekcijas, izstādes, darbnīcas, rezidences un citus notikumus — visā Eiropā un atklātā konkursā meklē sadarbības partnerus. Pieteikties aicināti kā individuāli dalībnieki, tā komandas, kas liek lietā savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai uzlabotu mūsu kopīgo nākotni.

 

«Lina» meklē pārmaiņu veidotājus, kuru telpiskās prakses apšauba pastāvošo kārtību. Pieteikties aicināti jaunie talanti, kuri vēlas iesaistīties izglītības procesos, rezidencēs, pētniecībā, rakstīšanā, kā arī vēlas prezentēt savus darbus. Konkursa dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums, tomēr pieteikties aicināti tie nozares pārstāvji, kuri vēl nav guvuši starptautisku atpazīstamību. Dalībnieki tiek atlasīti, pamatojoties uz vienu projektu — tā var būt ideja, iniciatīva, priekšlikums, publikācija, prakse vai koncepcija, praktiska vai teorētiska. Pieteikt var projektus, kas risina vides krīzi un tās ētiskās un sociālās sekas, uzsvaru liekot uz jomām, kas saistītas ar telpisko kultūru. Projektiem nav obligāti jābūt realizētiem, bet tiem jābūt pietiekami pārdomātiem un izstrādātiem. Konkursa žūrija atlasīs 25 projektus, kas piedāvā visinovatīvākās, pārdomātākās un revolucionārākās idejas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 13. maija plkst. 22.59 pēc Latvijas laika (plkst. 23.59 CET).

 

«Lina» pārstāvji uzsver, ka šis konkurss nav paredzēts iesniegto projektu izstrādei vai realizācijai, bet gan ideju popularizēšanai un sadarbību veidošanai. Atlasīto projektu autori 2024. gada oktobrī prezentēs savus darbus «Lina» konferencē Sarajevā, kur viņiem būs iespēja satikties ar citiem platformas biedriem, iesaistīties viņu aktivitātēs un kļūt par «Lina» Arhitektūras programmas 2024–2025 dalībniekiem.

 

Platforma segs ceļojuma izdevumus Eiropā (līdz 350 eiro) un dzīvošanas izmaksas projektu iesniedzējiem, kuri tiks aicināti piedalīties «Lina» konferencē. Savukārt «Lina» Arhitektūras programmas dalībnieku ceļojuma izdevumus Eiropā, dzīvošanas izmaksas un honorārus nodrošinās platformas dalīborganizācijas.

 

Plašāka informācija par «Lina» Arhitektūras programmu un konkursu, tā nolikums un pieteikšanās — platformas mājaslapā. «Lina» Arhitektūras programma tiek īstenota ar Eiropas Savienības programmas «Creative Europe» atbalstu.