Ilustrācija — Katrīna Sadovņikova

Trešdien, 24. aprīlī, plkst. 15.00 tiešsaistē notiks jau otrais Latvijas Dizaina centra organizētā dizaina iepirkumu uzlabošanas sarunu cikla pasākums ar nosaukumu «Kā labi organizēt dizaina iepirkumu?». Tajā dažādas iesaistītās puses — dizaineri, pasūtītāji, juristi un iepirkumu speciālisti — dalīsies savā pieredzē un ieteikumos par to, kāda potenciāli ir optimālā iepirkuma metode un procedūra saimnieciski izdevīgākā iepirkuma īstenošanā komunikācijas dizainā (grafikas dizains, vizuālā identitāte) un produktu dizainā (mēbeles, apgaismojums, u.c.).

Ziņas Fold 22. aprīlis, 2024

Otrās sarunas tēma «Kā labi organizēt dizaina iepirkumu?» tika aktualizēta 5. martā notikušajā tiešsaistes pasākumā «Kā uzlabot dizaina iepirkumus?», kurā, pulcējot prāvu interesentu loku — vairāku jomu dizainerus, juristus, iepirkumu speciālistus, pasūtītājus un pašvaldību pārstāvjus —, tika kopīgi kartētas problēmas, kas saistās ar dizaina iepirkumiem, kā arī tika iezīmēti iespējamie ceļi šo problēmu risināšanā. Atbilstoši lemtajam 3. aprīlī darbu uzsāka Latvijas Dizaina centra izveidotā ekspertu darba grupa, kurā juristi, iepirkumu speciālisti un nozares asociāciju pārstāvji apvienojuši spēkus, lai veiktu izpēti un apkopotu informāciju par piemērotāko dizaina iepirkumu procedūru izvēli konkrētiem dizaina veidiem, kā arī lemtu par nozares vadlīniju sagatavošanu.

 

Otrās sarunas mērķis ir dažādu ieinteresēto pušu starpā raisīt diskusiju par to, kāds būtu optimālais veids, kā pasūtītājiem būtu jāorganizē viss iepirkuma process no vajadzības identificēšanas brīža līdz iepirkuma priekšmeta – dizaina risinājuma (grafiskās zīmes, produkta, vides risinājuma, u.c.) — lietošanai, lai tas atbilstu saimnieciski izdevīgākā iepirkuma standartam.

 

Sarunas pirmajā daļā pieredzes stāstos un ieteikumos dalīsies trīs dažādu profesionālo jomu pārstāvji. Kā pirmā runātāja būs zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa–Mika, no advokātu biroja «Sorainen», kura savā stāstījumā ieskicēs dizaina iepirkuma procesa secīgi īstenojamos etapus, vēršot uzmanību uz sarunu elementa lomu katrā no tiem.

 

Tai sekos labas iepirkumu prakses pieredzes stāsts komunikācijas dizaina iepirkuma jomā, kurā «RIX Rīgas Lidosta» mārketinga vienības vadītājs Edgars Vilcāns stāstīs par atklātā konkursa īstenošanas pieredzi jauna zīmola un vizuālās identitātes izstrādei. Jauno zīmolu, uzvarot konkursā, izstrādāja dizaina studija «Asketic» sadarbībā ar reklāmas aģentūru «Wknd». «Uzdevums bija izveidot vizuālo zīmola identitāti, kas spētu konkurēt ar labākajām Eiropas lidostām un būtu pietiekami elastīga, lai atbilstu lidostas pilsētas prasībām ar skaidru apakšzīmolu struktūru,» norāda «Asketic» galvenais dizainers Miķelis Baštiks.

 

Trešais runātājs būs mēbeļu ražotāja «Articul» valdes loceklis Miks Dzelde, kurš stāstīs par problēmām produktu dizaina iepirkumos, tajā skaitā likumā ietverto rekomendāciju iepirkumos neminēt konkrētus dizaina autorus, ražotājus vai modeļus, kas, visticamāk, domāts konkurences paplašināšanai, tomēr realitātē veicina to, ka piegādātāji piedāvā produktu kopijas. «Articul» ar to sastopas ļoti bieži, un aicina meklēt risinājumus, kas mudinātu iepirkumu komisijas izvēlēties produktu oriģinālus, nevis pakaļdarinājumus, uzsverot, ka zemākās cenas princips faktiski izslēdz šādu iespēju. Pēc prezentācijām sekos moderēta saruna, kuru vadīs Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa.

Pasākuma programma:

  • 15.00–15.30 — «Dizaina iepirkumu procesa etapi un sarunas elementu loma», Katrīne Pļaviņa–Mika («Sorainen»);
  • 15.30–16.00 — «Jauna zīmola un vizuālās identitātes izstrādes iepirkuma atklātā konkursa īstenošanas pieredze», Edgars Vilcāns («RIX Rīgas Lidosta);
  • 16.00 – 16.30 — «Neskaidrības mēbeļu un/vai dizaina iepirkumos», Miks Dzelde («Articul»);
  • 16.30 – 17.00 — diskusija «Kā tiekties uz iespējami labāku dizaina iepirkumu?», moderatore Dita Danosa («Latvijas Dizaina centrs»).

Uz pasākumu aicināts ikviens interesents. Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta. Reģistrācijas saite — šeit.

 

Dizaina iepirkumi kā publiskajā, tā privātajā sektorā sniedz iespēju salīdzināt dažādu pretendentu piedāvājums, lai iegūtu ilgtermiņā visizdevīgāko un kvalitatīvāko dizaina risinājumus — no vizuālās identitātes līdz pat kompleksiem produktiem un pakalpojumiem. Tomēr šajā jomā pastāv dažādas problēmas, kas kavē efektīvu dizaina iepirkumu procesa norisi un neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

 

Visasāk šīs problēmas izpaužas produktu un pakalpojumu iepirkumos publiskajā sektorā, kur vērtēšanas kritēriji priekšplānā bieži izvirza zemāko cenu, nevis labāko risinājumu. Tas nereti ved pie situācijas, kad iegūtais rezultāts ir neapmierinošs un izmaksā dārgāk ilgtermiņā. Problēmas pastāv arī grafikas dizaina konkursos, kas prasa pretendentiem iesniegt jau daļēji gatavu risinājumu, tādējādi paģērot veikt neapmaksātu darbu cerībā par iespējamu uzvaru konkursā. Tas ne vien kavē kvalitatīvu risinājumu rašanos, bet ir pretrunā ar dizaina procesu un devalvē dizaina vērtību kā tādu.

 

Lai veicinātu taisnīgu un ilgtspējīgu dizaina iepirkumu praksi, jomā nepieciešami steidzami uzlabojumi, ietverot skaidru konkursa kritēriju izstrādi, kas novērtē ne tikai cenas aspektu, bet arī dizaina kvalitāti un novitāti. Turklāt ir svarīgi veicināt dialogu un sadarbību starp uzņēmumiem un dizaineriem, lai izprastu abu pušu vajadzības un veidotu efektīvu sadarbības modeli.

 

Pasākumu organizē Latvijas Dizaina centrs sadarbībā ar radošo industriju komunikāciju platformu FOLD, «Sorainen», Latvijas Mēbeļu ražotāju asociāciju, «Latvian Art Directors Club», Latvijas Reklāmas asociāciju. Pasākumu līdzfinansē Kultūras ministrija.

 

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas Jaunais Eiropas Bauhaus oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD.