Mets «Abi divi» tiltam pāri Zundam — «MARK arhitekti»

Metu konkursā «Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē» pirmo vietu ieguvis priekšlikums ar devīzi «Abi divi», un tā autori — arhitektūras birojs «MARK arhitekti» kopā ar inženieru biroju «Kurbada tilti». Otro vietu ieguvis «MADE arhitektu» mets, kas tapis sadarbībā ar «Projekts 3» un dizaineri Evu Abduļinu. Trešā vieta piešķirta «Levins arhitektiem», savukārt veicināšanas godalgu saņēma «Alsins Architecture Latvija», Sergeja Kopili un Andreja Kopili izstrādātais mets.

Ziņas Fold 17. aprīlis, 2024

Paziņojot konkursa rezultātus, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece attīstības jautājumos (pienākumu izpildītāja) Inese Sirmā atzīmēja, ka pretendentu uzdevums bija sarežģīts un izaicinošs, jo jaunā satiksmes infrastruktūra jāveido kopā ar publisko ārtelpu, vienlaikus idejai jābūt ilgtspējīgai, funkcionālai un mākslinieciski augstvērtīgai.

 

Žūrijas komisija, novērtējot darbus vairākos posmos, pirmo vietu piešķīra «MARK arhitektu» metam ar devīzi «Abi divi», kas veiksmīgi iedzīvina vīziju par augstskolu savienošanu «zināšanu jūdzē» Daugavas kreisajā krastā. Priekšlikumā augstvērtīgas publiskās ārtelpas risinājumi panākti, veidojot plašas terases ūdensmalās, labiekārtotus skvērus un bagātīgus apstādījumus abos tilta galos. Tilta konstrukcijai piedāvāts izmantot līmētā koka laidumus uz dzelzsbetona balstiem. Līmētais koks ir dabai draudzīgs materiāls ar daudzām priekšrocībām, piemēram, salīdzinoši nelielu pašsvaru, lielu nestspēju un estētisku pievilcību.

Rīgas pilsētas galvenā dizainere un metu konkursa žūrijas komisijas locekle Evelīna Ozola pirmo vietu ieguvušo darbu raksturo kā augstā detalizācijas pakāpē izstrādātu un rūpīgi pārdomātu metu: «Tajā piedāvātā tilta konstrukcija demonstrē ekoloģisku ievirzi. Īpaši uzteicama ir tilta integrācija pilsētvidē — abos Zunda krastos radīta ainaviski pievilcīga, daudzfunkcionāla publiskā ārtelpa. Tilta risinājums ir pragmatisks, vienlaikus tam piemīt atturīgs, mūsdienīgs, vidē iederīgs arhitektoniskais tēls. Tilta īstenošana sniegs kvalitatīvu pienesumu mobilitātei un publiskajai ārtelpai Pārdaugavā.»

 

Tilta izbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem plānotā veloceliņa «Rīga–Babīte–Piņķi» izbūvei, mobilitātes veicināšanai un Zunda kanāla apkārtnes sakārtošanai. Tilts veidos nozīmīgu velosatiksmes savienojumu starp Pārdaugavu un Ķīpsalu, kur atrodas Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņa, ar ērtiem pieslēgumiem pilsētas ielu un rekreācijas infrastruktūrai, kā arī kļūs par vietzīmi tuvāko apkaimju identitātē. Gājēju un velosipēdistu tilta izbūvi plānots īstenot līdz 2026. gada pavasarim, tādēļ nākamais solis ir būvprojekta izstrāde atbilstoši augstāko vietu ieguvušajam metam. Tāpat pašvaldība turpina darbu, lai tuvāko gadu laikā atjaunotu un labiekārtotu arī pārējo Zunda kanāla piegulošo teritoriju un infrastruktūru. Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone atzīmē: «Gājēju un velosipēdistu tilts pār Zunda kanālu ir vēl viens projekts kvalitatīvas publiskās ārtelpas izveidei, un šādai pieejai pilsētplānošanā ir jāturpinās. Tas ir priekšnoteikums, kas padara pilsētas teritorijas dzīvas, jo infrastruktūra kalpo gan iedzīvotāju pārvietošanās, gan rekreācijas vajadzībām. Zunda tilts būs vēl viens nozīmīgs objekts mobilitātes veicināšanai un apkārtnes sakārtošanai.»