Ilustrācija — FOLD

Līdz 17. maijam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā divdesmit Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās pārstāvniecībās, kā arī Radošo industriju un Tehnoloģiju pārstāvniecībās Rīgā. Inkubācijas atbalstam var pieteikties Latvijā reģistrēti, līdz pieciem gadiem veci uzņēmumi, kuri strādā ar tehnoloģijām, attīsta inovatīvus produktus vai pakalpojumus, kā arī radošo industriju nozares komersanti ar izstrādātu produktu vai pakalpojumu vismaz minimālā dzīvotspējīgā līmenī.

Atbalsts Fold 2. maijs, 2024

«Iesaistoties inkubācijas programmā, uzņēmumiem būs iespēja saņemt gan grantus, gan cita veida atbalstu, lai attīstītu savas biznesa idejas. Šajā programmā fokusējamies uz inovatīvo un tehnoloģiski ietilpīgo vai radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu atbalstu, kuriem objektīvi nepieciešams ilgāks laiks savu produktu vai pakalpojumu virzībai eksporta tirgos,» uzsver LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja, piebilstot, ka kopumā līdz 2027. gada vidum šajā programmā ir pieejams atbalsts 32,7 miljonu eiro apmērā.

 

Pieteikšanās LIAA inkubācijas programmai notiek pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma jeb reģionālā principa. LIAA reģionālās pārstāvniecības atrodas Jūrmalā, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Siguldā, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Radošo industriju pārstāvniecībā programmai var pieteikties radošo industriju uzņēmēji no visas Latvijas, ja tie atbilst radošo industriju nozarei, savukārt Tehnoloģiju pārstāvniecībā var pieteikties uzņēmēji tikai no Rīgas. Plānots, ka katrā pārstāvniecībā inkubācijas programmā tiks uzņemti 2 līdz 10 uzņēmumi un uzņemšana notiks divas reizes gadā pavasarī un rudenī.

 

Detalizētāka informācija par inkubācijas programmu un pieteikšanās — platformā «Business.gov.lv».

 

Jaunais uzsaukums ir turpinājums LIAA reģionālo biznesa inkubatoru projektam, kurā no 2016. līdz 2023. gadam atbalstu grantu veidā saņēmuši 685 komersanti. Dažāda veida nefinanšu atbalstu saņēmuši 1044 jaunizveidoti komersanti, radot 2568 jaunas darba vietas. Radošo industriju jomā tika atbalstīti 92 uzņēmumi. Savukārt vēl 3173 fiziskas personas un komersanti saņēmuši nefinanšu atbalstu pirmsinkubācijas programmā. Projektā izlietotais finansējums iepriekšējā plānošanas periodā bija 35,2 miljoni eiro, bet programmā iesaistīto uzņēmumu Valsts kasē nomaksāto nodokļu apjoms sasniedza 47,1 miljonu eiro. LIAA reģionālo pārstāvniecību darbība tiek nodrošināta ar ERAF līdzfinansējumu.