Publicitātes attēls

Jau kopš pagājušā gada platformā «GeoRīga» jebkuram lietotājam pieejami Rīgas pašvaldības rīcībā esoši ģeotelpiskie dati, un datu klāsts tiek nemitīgi papildināts. Tikko lejupielādei padarītas pieejamas arī Rīgas teritoriju plānojumu grafiskās daļas.

Ziņas Fold 25. jūnijs, 2024

«GeoRīga» ir 2023. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības izveidota centralizēta pašvaldības struktūrvienībās uzturēto ģeotelpisko datu publicēšanas platforma. Tās tematiskajās kartēs dažādās kombinācijās ir iespējams aplūkot Rīgas pamatdatus, tai skaitā kadastra un adresācijas informāciju, Rīgas teritorijas plānojumu grafiskās daļas, informāciju par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību nekustamajiem īpašumiem, atkritumu apsaimniekošanu Rīgā un citus datus.

 

«GeoRīga» nodrošina attālinātu un ērtu piekļuvi pašvaldības rīcībā esošajai ģeotelpiskajai informācijai, neizmantojot starpniekus — licencētas programmatūras vai maksas pakalpojumus. Platforma nodrošina arī efektīvu saziņu un atgriezenisko saiti caur tiešsaistē organizētām sabiedriskajām apspriešanās un iedzīvotāju aptaujām.

Platformā ir izveidotas deviņas tematiskās kartes ar vairāk nekā 150 dažādiem datu slāņiem — «GeoRīga» iespējams iepazīties ar Rīgas pamatdatiem, teritorijas plānojumiem, investīciju plānu, pašvaldības īpašumiem, vides datiem, pilsētvidi, satiksmes un mobilitātes karti, ģeodēziskajiem tīkliem un tematiskajiem plānojumiem. Platformā pieejams arī Rīgas apbūves aizsardzības teritoriju un Vecpilsētas realitātes modelis, kā arī vairāki citi dažādu detalizācijas pakāpju 3D modeļi un LIDAR punktu mākoņi, ko iespējams arī lejuplādēt tālākam darbam. Savukārt kopš maija atvērto datu sadaļā lejupielādei «.shp», «.gdb», «.gpkg» un «.kml» datu formātos pieejams Rīgas spēkā esošais teritorijas plānojums un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums.

Karšu portāls «GeoRīga» piedāvā daudzveidīgu un noderīgu informāciju ikvienam — gan pilsētas iedzīvotājiem un apkaimju aktīvistiem, gan uzņēmējiem, investoriem un inovāciju radītājiem, kā arī pētniekiem.