Priekšlikums «Grāmatu dārzs» Cēsīs — Luīze Babahina, Gustavs Tauriņš, Līna Grava, Ksenija Andra, Evelīna Dārta Lange, Ingrīda Misāne

Jūnija sākumā noslēdzās mākslas izglītības centra «Trīs krāsas» rīkotais vides dizaina konkurss skolēniem «Dizaina darbi». Dalībniekiem bija jāizstrādā priekšlikums vides uzlabošanai un labiekārtojumam savā apkārtnē, pirms tam veicot izpēti. Konkursam tika pieteikti 22 projekti no visas Latvijas, kurus vērtēja arhitekti Linda Krūmiņa, Miķelis Putrāms un Nora Saulespurēna.

Ziņas Fold 12. jūnijs, 2024

Mākslas izglītības centrs «Trīs krāsas» konkursu «Dizaina darbi» rīko jau piekto reizi, rosinot skolēnus iepazīt dizainu jēgpilnā un aktīvā darbībā. Darbojoties kopā domubiedru grupās vai kopā ar dizainā ieinteresētiem pieaugušajiem, skolēni tika aicināti izstrādāt vides dizaina projektus, meklējot problēmvietas tuvākajā apkārtnē — skolā, pagalmā, pilsētvidē, dabā — un veidojot priekšlikumus vides uzlabojumiem. Konkursa uzdevums rosināja skolēnus skatīties uz apkārtējo vidi dizainera acīm, aicinot ieraudzīt kādu problēmu ar domu radīt tai konstruktīvu vides dizaina risinājumu. Viens no žūrijas locekļiem, arhitekts Miķelis Putrāms norāda, ka skolēnu veiktais ceļš, nonākot pie risinājuma izpētes rezultātā, saskan ar nozares profesionāļu darba metodēm.

Konkursa lauerāti

1. vieta — «Grāmatu dārzs» Cēsīs

 

Autori — Luīze Babahina, Gustavs Tauriņš, Līna Grava, Ksenija Andra, Evelīna Dārta Lange, Ingrīda Misāne (Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola). Konsultanti — Digna Bicāne, Inga Jākobsone, Valdis Linde, Vija Rozentāle.

 

Autoru iecere ir izveidot dažāda vecuma cilvēkiem draudzīgu ārtelpu — āra lasītavu — Cēsīs, Rīgas ielā pie grāmatnīcas «Zvaigzne ABC». Projektu iedvesmojusi 100 gadus sena fotogrāfija Cēsu muzejā. Agrāk grāmatnīcas ēkas ārtelpu veidojis apzaļumots, koku ieskauts dārzs. Tas rosināja autorus izveidot priekšlikumu par āra lasītavu dārzā, kur būtu pieejamas grāmatas, cilvēki varētu lasīt, sarunāties un satikties. Žūrija novērtēja autoru radošumu un spēju vēsturisko iedvesmu interpretēt mūsdienīgā risinājumā, uzsakot arī komandas veikto izpēti un darba procesu kopumā. Vairāk par projektu — šeit.

2. vieta — «Sienīts» rotaļu siena Rīgā

 

Autori — Adriāna Ozoliņa, Undīne Ozoliņa. Konsultanti — Indra Ozoliņa, Jānis Ozoliņš.

 

Projekta iecere ir uzlabot daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmu Rīgā, kurā dzīvo projekta autores, izveidojot rotaļu sienu. Uzlabojumi ietver kāpšanas sienu, tāfeli zīmēšanai, galdiņu, plauktus puķēm un spēli, ko autores cer realizēt dzīvē. Žūrija atzīmēja, ka mūsdienās, kad pagalmi nereti atvēlēti vien automašīnu novietošanai, tie zaudē savu saskarsmes funkciju. Autores, veicot reizē metodisku un tēlainu izpēti, nonākušas pie risinājuma, kas ļautu atjaunot pagalmu kā vietu pasaules izziņai. Vairāk par projektu — šeit.

3. vieta — strūklaka Smiltenes Mākslas skolas pagalmā

 

Autori — Reičela Vītola, Ralfs Dinga, Krišjānis Lanka. Konsultante — skolotāja Kristīne Kārkliņa, Smiltenes Mākslas skola.

 

Autori pētījuši Smiltenes Mākslas skolas pagalmu, kas ir minimāli labiekārtots, meklējot iespējas to uzlabot. Projekts paredz pagalmā atjaunot ūdens ņemšanas vietu — veco aku —, izstrādājot divas strūklakas skices — «Vulkāns» un «Ūdens ērģeles». Žūrija novērtēja autoru izpētē balstīto risinājumu, izmantojot vecās akas vietu, kā arī strūklakas daudzfunkcionalitāti — tā kalpotu gan kā estētisks elements, gan vieta, kur atveldzēties bērniem un putniem. Vairāk par projektu — šeit.

3. vieta — datorklase Ķekavas vidusskolā

 

Autores — Emīlija Madara Šata, Elizabete Varika. Konsultante — skolotāja Liene Ratnika, Ķekavas Mākslas skola.

 

Autores uzskata, ka uzlabojumi nepieciešmi, jo tāfeles un datoru izvietojums telpā nav pārdomāts, klasē ir neērti krēsli un slikts apgaismojums. Balstoties uz skolēnu aptaujas rezultātiem, autores piedāvā uzlabot telpas veidolu — krāsojumu, mēbeles — galdus, krēslus, plauktus somu novietošanai — un to izvietojumu telpā, kā arī izveidot murāli uz telpas sienas. Žūrija atzīmēja, ka datorklases skolās nereti nav pareizi iekārtotas, un, to tālāk attīstot, piedāvātais risinājums būtu plaši izmantojams, kā arī uzteica autoru pieeju, par klases iekārtojuma plusiem un mīnusiem aptaujājot telpas galvenos lietotājus — skolēnus. Vairāk par projektu — šeit.

Četri labākie konkursa darbi publicēti «Trīs krāsu» mājaslapā, iezīmējot ceļu no projekta ieceres, izpētes procesa līdz vizualizācijām, projektu atspoguļojot arī video stāstā. Kā norāda Ilze Kupča, «Trīs krāsu» dibinātāja un Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības speciāliste, publicētie projekti ir labs metodisks palīgs skolotājiem un skolēniem, kā secīgi, soli pa solim izstrādāt dizaina projektu.

 

Konkursa gaitā «Trīs krāsas», sadarbībā ar arhitektiem, organizēja izglītojošus seminārus skolēniem un pedagogiem, bet konkursa noslēgumā maijā izzinošā pasākumā pulcēja konkursa laureātus un viņu pedagogus labiekārtotajā Dailes teātra priekšlaukumā, birojā «MADE arhitekti» un Dailes teātra laukuma kafejnīcā «Kase». Kopā ar žūriju un mākslas zinātnieci Ilzi Martinsoni konkursa dalībnieki apsprieda paveikto un saņēma «Trīs krāsu» sarūpētās balvas. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.