Rūpīgas, atturīgas un romantiskas ēku rekonstrukcijas, privāto apartamentu un biroju interjeri. Izmantotie materiāli, mēbeles un tektonika rezonē starp atturīgu mājīgumu un reprezentatīvu askētismu.

Cilvēki:
Agnese Putna

Darbi:

Rīgas Porcelāna muzeja pirmā stāva interjers,
starptautiskas nekustamo īpašumu kompānijas «Vastint» biroja interjers Rīgā,
zvērinātu advokātu biroja «Magnusson» interjers,
savrupmājas «Sēlieši» rekonstrukcija un interjers Daugmalē.

Kontakti:
Elizabetes iela 33–5, Rīga, LV–1010, Latvija
putna.agnese@gmail.com