Grāmatas māksliniece — Anta Pence

Apgāds «Neputns» izdevis amerikāņu grāmatniecības vēsturnieka un bibliofila Džeimsa Hovarda Freizera (James Howard Fraser) apjomīgo pētījumu «Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: a Re–discovery», kurā autors apkopojis materiālus par grāmatu dizainu un izdevējdarbību Latvijā laikā starp abiem Pasaules kariem.

Ziņas Fold 7. februāris, 2014

Grāmata, kuras tapšanai Džeimss Hovards Freizers (1934–2013) sekoja, bet iznākšanu nepieredzēja, ietver pārskatu par būtiskākajiem Latvijas grāmatu apgādiem un izdevumiem 20. gadsimta 20.–30. gados, salīdzinot latviešu, krievu, ebreju un vācu izdevējdarbību, un tās nozīmi katras etniskās kopienas dzīvē.

Amerikāņu pētnieka ieinteresētība un orientēšanās starpkaru Eiropas grāmatniecības procesos ļāvusi izcelt Latvijas kultūras dzīves un izdevumu daudzveidību, atšķirīgo kultūras tradīciju pārklāšanos un tradīciju noteiktās savdabības saglabāšanos. Grāmatā iekļautas vairāk nekā 700 ilustrācijas, ļaujot ieraudzīt starpkaru perioda grāmatu dizaina daudzveidību.

Ar latviešu kultūru Freizers pirmoreiz saskāries ASV pagājušā gadsimta 50. gados, sākotnēji mēģinot saprast, no kurienes nāk svešā valodā runājošie ieceļotāji, bet vēlāk iepazīstoties ar apgādu «Grāmatu Draugs» un izdevēju Helmāru Rudzīti. Latvijā viņš pirmoreiz ieradās 1977. gadā, interesējoties par plakātu mākslu. Nākamie Rīgas apmeklējumi 90. gados jau bija saistīti ar mērķtiecīgu interesi par 20.–30. gadu grāmatu dizainu Latvijā, pētot starpkaru laika izdevumus un grāmatniecību ne tikai kā būtisku latviešu un Latvijas kultūras daļu, bet arī kā Austrumeiropas kultūras parādību.

Grāmatu papildina literatūrzinātnieka, Latvijas Kultūras akadēmijas profesora Raimonda Brieža pārskats par izdevējdarbību un etniskajām kopienām Latvijā līdz 1914. gadam un pēc 1940. gada.

Grāmatu «Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: a Re-discovery» izdevis apgāds «Neputns» sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Izdevums pieejams tikai angļu valodā, un to iespējams iegādāties «Neputna» galerijā Rīgā, Tērbatas ielā 49/51.