Visas ilustrācijas — Agris Bobrovs

Sadarbojoties Kultūras ministrijai un Latvijas sabiedriskajiem medijiem — Latvijas Radio, Latvijas Televīzijai un Latvijas sabiedrisko mediju portālam lsm.lv —, radīta vietne lv100.lv, kurā ikviens aicināts dāvināt savu laiku Latvijas valsts simtgadei.

Ziņas Veronika Viļuma 24. novembris, 2015

Lai iesaistītos, vietnē  lv100.lv jāizpilda viegls tests, jānorāda veltītā laika apjoms, sev tuvākās prasmes un vieta Latvijas teritorijā. Kad tas paveikts, digitālā platforma piedāvā vienu no pieciem rīcības virzieniem, kurā veltīt savu laiku Latvijas simtgadei vai brīvprātīgi iesaistīties simtgades pasākumos turpmākajos gados.

«Svarīgi, lai cilvēki paši uzņemtos iniciatīvu un atbildību par savas valsts nākotni, jo piederības sajūtu visvairāk veicina aktīva iesaistīšanās valsts veidošanā. Tāpēc Latvijas simtgades programmu redzam kā atvērtu ietvaru, kurā definēti mērķi un uzdevumi, bet kura vienlaikus iedvesmos Latvijas iedzīvotājus nākt ar savām idejām, priekšlikumiem un dāvanām Latvijai,» atzīmē Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, kura pirmā ziedoja savas brīvās stundas jaunizveidotajā platformā.

Dāvinātās stundas tiks apkopotas un sistematizētas īpašā digitālā laika bankā. Ar laiku, simtgades digitālajai platformai attīstoties, katrs, kurš būs dāvinājis savas stundas, tiks aicināts brīvprātīgi iesaistīties simtgades pasākumu sagatavošanā vai norisē, atbilstoši testā izvēlētajai darbības jomai — kā digitālais palīgs, spēka mitriķis, koordinators, vēstnesis vai radošais palīgs. Uzaicinājumu līdzdarboties dāvinātāji saņems uz norādīto e–pastu. Latvijas Radio radošā direktore Una Rozenbauma uzsver: «Dzimšanas diena ir arī tad, ja to svin valsts. Varam ļaut, lai jubilārs vienatnē organizē, cienā, izklaidē, bet varam būt arī labi draugi un palīdzēt iepriecināt Latviju simtgadē!»

Vietne lv100.lv arī turpmāk tiks papildināta ar plānotajiem pasākumiem, aktualitātēm un simtgades notikumu kalendāru. Tās dizainu veidojuši «Associates, Partners et Sons», ilustrāciju autors ir Agris Bobrovs, bet lapu programmēja «Cube».