Plikuma Padoms Nº111 — Ginta Tropa

Līdz 4. oktobrim Berga Bazārā, Marijas ielā 13/2 atvērta laikmetīgās mākslas izstāde «(Ne)redzamie sapņi un straumes». Tajā apskatāmi darbi, ko radījuši 22 mākslinieki no Baltijas un Ziemeļvalstīm, kuri atbalstu savu ideju realizēšanai guvuši no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Kultūra». Tās ietvaros finansējums radošajiem braucieniem tiek piešķirts ne tikai profesionāliem māksliniekiem, bet arī citiem radošo nozaru pārstāvjiem. Latvijā programmu koordinē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, kas šogad atzīmē 25 gadu jubileju. Padomā dalās tā kultūras padomniece Ginta Tropa.

Plikuma padomi Fold 16. septembris, 2016

«24. oktobrī būs pēdējais šī gada pieteikšanās termiņš radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā «Kultūra». Izmanto šo iespēju, jo izraušanās ārpus ierastā, kaut uz īsu brīdi, var dot spēcīgu radošo impulsu.»