Publicitātes attēls

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Kultūra» ietvaros izsludināts šī gada otrais pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Pieteikties iespējams līdz 26. septembrim.

Atbalsts Fold 28. augusts, 2019

Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz trīs Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Īstermiņa sadarbības rezultāts var būt, piemēram, tikšanos, darbnīcu, konferenču sērijas, darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi un kursi, resursu un zināšanu apvienošana vai jaunu kopīgu platformu izveide, lai īstenotu lielākus starptautiskus projektus. Finansējums netiek piešķirts pastāvīgu struktūru dibināšanai, atsevišķiem pasākumiem un jau realizētām aktivitātēm. Uz šo atbalstu var pretendēt pasākumi, kas ilgst līdz vienam gadam, un tos var sākt īstenot ne agrāk kā divus mēnešus pēc aktuālā konkursa pieteikšanās termiņa beigām, tātad — no 26. novembra.

Maksimālā projekta summa ir 20 000 eiro, no kuriem Ziemeļvalstu Kultūras punkts sedz 70%. Atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām, pieteikumā norādot, kā tas tiks sasniegts.

Veiksmīgs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbības nodrošināšanai.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma «Kultūra» atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā. Latvijā to pārstāv Ziemeļu Ministru padomes birojs.

Pieteikšanās īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai atvērta līdz šī gada 26. septembrim. Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.