Ilustrācija — FOLD

Valdība apstiprinājusi Kultūras ministrijas un finanšu institūcijas «Altum» izstrādāto regulējumu, kas paredz aizdevumu un grantu veidā sniegt atbalstu Covid–19 ietekmētajām mākslas, izklaides un atpūtas nozarēm, un ar nozarēm saistītai ekosistēmai (māksliniekiem, tehniskajām kompānijām, norises vietām) to ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai. Atbalsta programmas finansējums ir 6 miljoni eiro; tās ietvaros plānots atbalstīt vismaz 60 uzņēmumu.

Atbalsts Fold 9. februāris, 2021

Finansējumu «Altum» atbalsta programmā paredzēts piešķirt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai, t.sk. vairāku uzņēmumu sadarbības pasākumu īstenošanai. Pasākums vai pasākumu cikls var būt gan tāds, kas jau sagatavots, bet vēl nav noticis, gan tāds, kura organizēšana vēl nav uzsākta.

 

Maksimālais atbalsta apmērs vienam uzņēmumam vai ar to saistīto personu grupai viena pasākuma īstenošanai būs 300 000 EUR. 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, 40% — grants, kas kompensē pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas, atlīdzības izpildītājiem (mākslinieki, scenogrāfija, režisori u.c.), kā arī tehniskā nodrošinājuma izmaksas (skatuve, gaismas, telpas u.c.). Granta maksimālais apmērs viena pasākuma īstenošanai ir 120 000 EUR.

 

Lai varētu pretendēt uz atbalstu, mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumam ir:

  1. jābūt reģistrētam Latvijā un jāatbilst maza un vidēja uzņēmuma (MVU) statusam;
  2. jādarbojas NACE 90; 91; 93; 74.90; 77.39 (kultūra, pasākumi, tehniskais nodrošinājums) nozarēs;
  3. 2019. gadā jābūt strādājušam ar apgrozījumu vismaz 40 000 EUR apmērā;
  4. jābūt ekonomiski dzīvotspējīgam;
  5. jāspēj uzņēmuma darbībā pierādīt Covid–19 ietekme.

 

«Altum» pieteikumus finansējuma saņemšanai sāks pieņemt orientējoši 2021. gada marta sākumā. Šobrīd sadarbībā ar kultūras nozares uzņēmumu organizācijām «Altum» sagatavo kārtību aizdevumu un grantu piešķiršanai, lai pēc programmas saskaņojuma no Eiropas Komisijas saņemšanas iespējami ātri uzsāktu programmas īstenošanu. Uzņēmumi pieteikumus varēs iesniegt «Altum» klientu portālā mans.altum.lv. Informācijai par programmas uzsākšanu aicinām sekot «Altum» mājas lapā.