Attēls — Jurģis Gečis

No 30. augusta līdz 28. septembrim Latvijas Arhitektūras muzejā notiks izstāde «Paralēlās identitātes: kā saglabāt Baltijas nākotnes ainavas?», kurā varēs iepazīties ar jauno arhitektu darbiem, kas veltīti Baltijas ainavas identitātes jautājumiem. Izstādē būs aplūkojami arhitektūras modeļi no ģipša un koka, kā arī digitālas kolāžas, ar roku zīmētas grafikas un videoinstalācijas. Izstāde tiks atklāta ar projektu autoru, Aistes Ambrazevičūtes un Jurģa Geča, darbu prezentāciju un lekciju.

Ziņas Fold 23. augusts, 2017

Lietuviešu arhitekti Aiste Ambrazevičūte (Aiste Ambrazeviciute) un Jurģis Gečis (Jurgis Gecys), absolvējot Vīnes Mākslas akadēmiju, ir radījuši vizionārus projektus, kuros pētījuši Baltijas ainavas — Kuršu kāpu un Kauņas vēsturisko koka arhitektūru, to apzināšanu un saglabāšanu mūsdienu kontekstā. Par vienojošo kultūras un identitātes veidošanā ir atzīta mijiedarbība starp cilvēku un dabas elementiem: koku, smiltīm, ūdeni un vēju. Baltijas jūras piekraste, meži un pļavas ir līdzīga vide, ko raksturo tie paši dabas spēki, flora un fauna. Mūsu vēsturiskā pieredze un mitoloģija ir veidojusies uz kopīgo ainavu fona, tāpēc šī izstāde uzrunā ar tuvo un pazīstamo formu lakonismu, krāsu un dabisko materiālu skaidrību.

Abi autori savos darbos piedāvā nākotnes redzējumu, ņemot vērā gan vietējās tradīcijas, gan attīstības diktētās izmaiņas, lai radītu jaunus telpiskus nosacījumus cilvēkiem, kas šodien šo ainavu izmanto. Jurģis Gečis ar monumentālu struktūru ansambli stāsta par gadu tūkstošos ilgušo cilvēka sadzīvošanu ar mainīgo dabu jūras piekrastē, līdz tehnoloģijas ļāva nostiprināt Kuršu kāpas krastus un veidot stabilas konstrukcijas. Tehnoloģijas rada ilūziju, ka dabu ir iespējams pakļaut un kontrolēt, kamēr Geča darbs ir poētisks apliecinājums dabas unikālajam, varenajam spēkam. Aiste Ambrazevičūte savu projektu par rekreāciju un ārstniecību veidojusi, izmantojot koku — pētījusi tā sarežģīto uzbūves struktūru un apvienojusi dažādus koksnes mērogus un detaļas, kas atklāj jaunas un neredzētas kokmateriāla īpašības un formas. Šajā darbā demonstrēti unikāli dizaina paņēmieni, kas vienlaikus atspoguļo tradīcijas un nākotnes iespējas.

Projekti, kas pirmo reizi tiek eksponēti Baltijas valstīs, jau guvuši atzinību starptautiskos arhitektūras konkursos. Šī izstāde ir arhitekta domas lidojums un vienlaikus atmiņu stāsts par mājām, kas satur spēcīgu vēstījumu par Baltijas nākotnes ainavu un tās saglabāšanu.

Izstādi «Paralēlās identitātes: kā saglabāt Baltijas nākotnes ainavas?» organizē Helvijs Savickis, Austra Stupele, Ernests Šveisbergs. Aistes Ambrazevičūtes un Jurģa Geča lekcijas notiks izstādes atklāšanas dienā, 30. augustā plkst. 18.00. Izstāde apskatāma darba dienās Latvijas Arhitektūras muzejā Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, no 30. augusta līdz 28. septembrim.