Publicitātes attēls

Jau trešo gadu izsludināts grantu konkurss «Radi Tukumam», kura mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Tukumā, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Atbalsts Fold 19. septembris, 2017

Konkursa «Radi Tukumam» kopējais grantu fonds ir 9000 eiro, un viena projekta īstenošanai ir iespējams saņemt līdz 3000 eiro. Konkursa vērtēšanā prioritāte būs tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, vai tiem projektiem, kas tiks veidoti, balstoties uz sociālas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.

Konkurss norisināsies līdz 2017. gada 30. novembrim, un pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā. Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs vienu reizi mēnesī. Ja grantu kopējā summa tiks iztērēta ātrāk par noteikto termiņu, konkurss tiks pārtraukts, tāpēc organizatori aicina dalībniekus pieteikt savus projektus pēc iespējas laicīgāk.

Par grantu konkursu «Radi Tukumam» vairāk var uzzināt, vēršoties pie Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista Artūra Doveika, sazinoties pa tālruņiem 63107284 vai 26197340, e-pastu, kā arī apmeklējot Tukuma novada Domi iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00. Talsu ielā 4, Tukumā.

Konkursa «Radi Tukumam» nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami Tukuma novada pašvaldības mājaslapā.