Publicitātes attēls

Ceturto gadu notiek grantu konkurss «Radi Tukumam», kura mērķis ir atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības iniciatīvas Tukumā, kas nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu. Šobrīd norit konkursa trešā, noslēdzošā, kārta, kurā pieteikumus var iesniegt līdz 31. oktobrim.

Atbalsts Fold 13. septembris, 2018

Grantu konkursa «Radi Tukumam 2018» pretendenti savas biznesa idejas var realizēt digitālajās un radošajās industrijās; tās var būt saistītas arī ar mākslu un kultūru. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās.

Šogad kopējais grantu fonds ir 17715 eiro, un viena projekta īstenošanai iespējams saņemt finansējumu līdz 3000 eiro. Pretendentam jārēķinās ar savu līdzfinansējumu vismaz 20% apmērā. Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Konkurss tika izsludināts šī gada maijā un norisinās trīs kārtās. Šobrīd pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus konkursa trešajā, noslēdzošajā, kārtā, kas turpināsies līdz 31. oktobrim.

Par grantu konkursu «Radi Tukumam» vairāk var uzzināt, vēršoties pie Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista Artūra Doveika, sazinoties pa tālruņiem 63107284 vai 26197340, e-pastu, kā arī apmeklējot Tukuma novada Domi iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00. Talsu ielā 4, Tukumā.

 

Konkursa «Radi Tukumam» nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami Tukuma novada pašvaldības mājaslapā.