Publicitātes attēls

Studenti aicināti piedalīties starpaugstskolu inovāciju platformas «Demola» projektos, lai četru mēnešu garumā starpdisciplinārā komandā attīstītu savas kompetences, izstrādājot Latvijas uzņēmumu problēmsituāciju risinājumus un piedāvājot tos realizācijai. Pieteikšanās atvērta līdz 18. septembrim.

Ziņas Fold 12. septembris, 2017

«Demola» ietvaros uzņēmums, iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību. «Demola Latvia» ekspertu grupa izveido multidisciplināras un katra projekta saturam atbilstošas studentu komandas. Projekta gaitā studenti apgūst radošās domāšanas, ideju izvērtēšanas un prezentēšanas prasmes, ģenerē netradicionālas idejas ar skatu no malas, pārbauda tās praksē, konsultējas ar pasniedzējiem un zinātniekiem. «Demola nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu grupa nonāktu līdz rezultātam. Visus projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē eksperti, kas sniedz konsultācijas, padomus un novērtējumu studentu darbiem. Ja rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību. Savukārt partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska.

«Demola Latvia» ir daļa no «Demola Network», kas ir Somijā (Tamperē) radīta sadarbības platforma, lai veicinātu studentu, augstskolu un nozaru sadarbību inovāciju radīšanā. «Demola» princips ir ieviests jau deviņpadsmit vietās visā pasaulē, tostarp Latvijā.

Latvijā iepriekšējās «Demola» sezonās kā partneri ir piedalījušies tādi uzņēmumi un iestādes kā «ERGO», Daugavpils Skrošu rūpnīca, «Exigen Services Latvia», AS «Sidrabe», «FMS», «DPA», Vidzemes plānošanas reģions, Cesvaines novada dome, Valsts Zemes dienests, «Ķelmēni», «TravelOutThere», «SEB» banka un citi.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar partneriem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Universitāti, ieguvusi tiesības un finansējumu RTU Dizaina fabrikā rudens sezonā realizēt «Demola Latvia» studentu, uzņēmumu un augstskolu sadarbības platformas konceptu studentu sadarbības veicināšanai ar augstskolām un uzņēmumiem.

Latvijas augstskolu studenti aicināti pieteikties projektam līdz 18. septembrim «Demola Latvia» mājaslapā.