Ilustrācija — FOLD

Noslēdzoties janvāra mēnesim, darbu uzsākusi starptautiska inovācijas veicinoša platforma «Demola Latvia», kas radīta ar mērķi savest kopā augstskolas, uzņēmumus un dažādu specialitāšu studentus, lai meklētu risinājumus īstām problēmām un radītu jaunu produktu un pakalpojumu konceptus, kas patiešām tiks ieviesti dzīvē.

Ziņas Ieva Laube 20. februāris, 2014

Kā tas darbojas?

Uzņēmumi «Demola Latvia» iesūta problēmjautājumus, kas tiek publicēti platformas mājaslapā, kurā studenti atbilstoši savai profesionālajai virzībai un interesēm piesakās to risināšanai. «Demola Latvia» kopā ar pieaicinātiem nozaru ekspertiem katra uzņēmuma problēmai atlasa potenciāli spēcīgākos studentus, izveidojot starpdisciplināru trīs līdz piecu cilvēku komandu. Tā apņemas četru mēnešu laikā atrast inovatīvu risinājumu problēmai un piedalās apmācībās, kurās augstskolu pasniedzēji un industrijas profesionāļi sniedz padomus, kā realizēt ideju un kā pārliecināt klientu par sava produkta efektivitāti.

«Demola» pasākumi, prezentācijas un apmācības norit angļu valodā, tādējādi ārzemju studenti var piedalīties vietējo uzņēmumu problēmjautājumu risināšanā, bet Latvijas studenti — darboties citās «Demola» tīkla platformās, studējot apmaiņas programmās. Starptautiskā platforma paredz, ka gala prezentācijās viesojas pārstāvji no citām «Demola» filiālēm un uz studentu apmācībām tiek uzaicināti ārvalstu speciālisti.

Ja uzņēmumi noslēguma prezentācijās piedāvātos risinājumus ir gatavi izmantot reālos apstākļos, tie tos no studentu komandas nopērk. Taču, ja pie idejas vēl jāpiestrādā, uzņēmums motivē komandu ar naudas balvu, un tā savu ideju var attīstīt tālāk vai realizēt pati saviem spēkiem. «Demola Latvia» vadītāja un Latvijas IT klastera izpilddirektore Lilita Sparāne šo noteikumu izceļ kā platformas galveno atšķirību no citām inovācijas veicinošām aktivitātēm: «Uzņēmumiem iesaistoties nepieciešama tikai eksistējoša problēma un sākotnēji nav jāiegulda naudas līdzekļi, bet studentiem tiek sniegta iespēja sastrādāties un pierādīt savas idejas pasaules līmeņa organizācijām.»

Ieguvumi gaidāmi katrai no iesaistītajām pusēm — studenti uzkrāj praktisku pieredzi, strādājot starpdisciplinārā komandā, un spēj labāk izprast izvēlētās profesijas specifiku. Mācību iestādes savukārt apzinās reālo tirgus pieprasījumu un spēj uzlabot studiju programmu kvalitāti, bet uzņēmumi iepazīst svaigu skatījumu uz saviem produktiem vai pakalpojumiem, un var atrast talantīgus darbiniekus.

Somijas ambiciozā iniciatīva

Inovāciju platformas ideja radusies Somijā 2008. gadā, bet pašlaik «Demola» tīkls attīstījies jau astoņās pilsētās: Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, Zviedrijas pilsētās Malmē un Norčēpingā, Slovēnijas pilsētā Mariborā, Somijas pilsētās Tamperē un Oulu, un tagad arī Rīgā, kur platformu pārvalda Latvijas IT klasteris. Lilita Sparāne stāsta, ka «Demola» tīkls jau piesaistījis vairākus simtus uzņēmumu un ap divtūkstoš studentu. Programmas ietvaros īstenots vairāk kā 200 projektu, no kuriem 90% bijuši veiksmīgi. Arī Lietuvas platformas divu gadu pieredze liecina, ka šāds inovāciju radīšanas modelis ir dzīvotspējīgs un uzņēmumiem interesants. «Demola Latvia» 2014. gada laikā iecerējusi īstenot vismaz 12 projektus un pašlaik uzsākusi sadarbību ar Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Transporta un sakaru institūtu, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Ventspils Augstskolu, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Biznesa skolu, Rīgas Stradiņa universitāti, Banku augstskolu, Liepājas Universitāti, Biznesa augstskolu «Turība», Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju un biedrību «Go Beyond», un pieteikties aicinātas arī citas organizācijas un uzņēmumi. Sadarbība noslēgta arī ar programmatūras kvalitātes kompetences centru «Squalio», kas studentiem sniegs iespēju izmantot testēšanas infrastruktūru sarežģītu IT risinājumu izveidei.

Vieta eksperimentiem

«Demola» iestājas par ilgtermiņa rezultātiem — dažādu profesiju studentiem sastrādājoties jau studiju laikā tiktu novērsta tik bieži novērotā problēma, ka uzņēmēji uzdevumu risināšanai nepiesaista citu nozaru speciālistus, kas bieži vien kavē kopējo attīstību. Darbojoties platformā, studentiem tiek sniegta iespēja mainīt industriju turpmākos «spēles noteikumus», radot inovatīvus un šķietami neprātīgus projektus. Arhitektūras students Matijs Babris ar platformas priekšrocībām iepazinies «Demola Latvia» ieskaņas pasākumā, kopīgi ar komandu strādājot pie idejām paroļu aizvietošanas aplikācijas «CaptureIn» pielietojumam un popularizēšanai: «Atšķirībā no citiem konkursiem, kur tevi vērtē žūrija vai skatītāji, šeit komanda darbojas tieši ar klientu, piemēram, «Microsoft» vai «Intel», tādējādi pieredze, ko gūsti, ir daudz vērtīgāka, jo konkrētās situācijas ir reālas problēmas, kurām nepieciešami reāli risinājumi.»

Iegūtā pieredze spēj nozīmīgi ietekmēt studentu nākotnes perspektīvas. «Ieraksts CV, ka tavu ideju ir nopircis «Samsung», ir krietni vērtīgāks nekā sausa frāze, ka esi guvis atzinību starptautiskos konkursos. Ja tomēr nesanāk pārliecināt klientu par savas idejas oriģinalitāti, vienmēr ir iespēja mēģināt to realizēt pašam, jo izstrādes process ir profesionāļu vadīts un konsultēts, tāpēc sasniegtais rezultāts visbiežāk ir kvalitatīvs un dzīvotspējīgs,» turpina Matijs.

 Iesildīšanās

«Demola Latvia» jau izsludinājusi savu pirmo uzsaukumu dažādu nozaru uzņēmējiem, institūcijām un organizācijām — tie savus problēmjautājumus jaunu produktu vai pakalpojumu attīstībai var pieteikt līdz 28. februārim. Pieteikumā uzņēmumam jādefinē problēma, jāapraksta projekta uzdevums un risinājuma izstrādē izmantojamie «instrumenti», jāiepazīstina ar savu uzņēmumu un jāieskicē projekta vēlamie rezultāti. Uzņēmumi var ieteikt, kādu profesiju studenti būtu piemērotāki darbam vai norādīt projekta veikšanai nepieciešamās prasmes. Detalizētāku informāciju par pieteikšanās kārtību iespējams saņemt, rakstot «Demola Latvia» komandai uz demola@demola.lv. Pēc 28. februāra platformā publicētajiem problēmjautājumiem tiks atvērta arī studentu pieteikšanās, aicinot tos iegūt pirmās iemaņas risinājumu izstrādē. Savukārt marta vidū platformas pavasara semestri atzīmēs sanāksme, kas aizsāks četru turpmāko mēnešu darbu pie risinājumu izstrādes, lai semestra beigās tos prezentētu uzdevumu autoriem.