Publicitātes foto

Pērn īstenoti seši radošās partnerības programmas «RaPaPro» projekti, kuros mākslas, dizaina, mūzikas un dejas vidusskolu audzēkņi un pedagogi sadarbojās ar pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem kopienas locekļiem, lai apgūtu jaunas prasmes un sniegtu pozitīvu pienesumu sabiedrībai. 2017. gada rezultāti apkopoti šomēnes izdotajā trešajā «RaPaPro» grāmatā.

Ziņas Fold 29. marts, 2018

Radošās partnerības programma «RaPaPro» ir Kultūras ministrijas 2014. gadā iniciēta un finansēta programma jaunu partnerību veidošanai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs (mākslas, dizaina, mūzikas un dejas vidusskolās), iesaistot sadarbībā pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējās kopienas pārstāvjus. Projektu rezultātā apgūtās prasmes un zināšanas rada pienesumu ekonomikas un sociālo jautājumu risināšanā, veicina kultūrā balstītā radošuma pārnesi uz citām jomām un otrādi.

Kopš 2014. gada īstenots 21 «RaPaPro» projekts, piedaloties vairāk nekā 800 dalībniekiem. 2017. gadā realizēti pieci Kultūras ministrijas finansēti un viens kultūrizglītības pedagogu grupas iniciēts, radošās partnerības formātam atbilstošs projekts.

«Skaņas garšas Cēsīm»

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domes jauniešiem un uzņēmumu, kafejnīcu «Vinetas un Allas Kārumlāde» kopā meklēja un atrada cilvēkus, kam zināmi senie Cēsu saldumu noslēpumi — receptes un ģimeņu tradīciju nostāsti. Rezultātā tapuši jauni saldumu veidi cēsniekiem un pilsētas viesiem.

«No vārda līdz tēlam»

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekts, kura ietvaros vidusskola sadarbojās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu un Rēzeknes pašvaldības aģentūru «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs». Projekta ietvaros izstrādāta sabiedriskā transporta maršruta karte, kurā pilsētas slavenākās vietas attēlotas ar grafiskiem zīmējumiem. Savijoties vēsturei, mūsdienām un iztēlei, tapuši 10 sabiedriskā transporta pieturu stāsti, kas kalpo par izziņas tūrisma maršrutu rēzekniešiem un pilsētas viesiem.

Kopienas teātris «PILL’TĪN»

Profesionālās izglītības kompetences centra «Nacionālā Mākslu vidusskola» projekts, kas vienojis mākslas un mūzikas audzēkņu prasmes kopienas teātra izrādē Piltenē, iesaistot vietējos iedzīvotājus. Profesionāla režisora vadībā, strādājot ar aktiermeistarību, psiholoģiju un cilvēku analīzi, vācot vizuālos materiālus scenogrāfijai, kopējiem spēkiem tika radīta izrāde, kura parādīta vietējai kopienai. Ļaujot paskatīties uz sevi no malas, aizdomāties un, iespējams, kaut ko mainīt savā attieksmē vai uztverē. Projekts īstenots sadarbībā ar Piltenes mūzikas skolu, Piltenes kultūras namu, Piltenes amatierteātri, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru.

«Skan Rēzekne!»

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekts, kurā vidusskolas audzēkņi darbojās dažādu muzikālo izpausmju izzināšanā Rēzeknes pilsētā. Pētot mūzikas instrumentu būvi, neparastu mūzikas vai skaņu radīšanas prasmes, iepazīstot ar muzikālo kultūru saistītas personības, vietas un notikumus, tika kartēta Rēzeknes mūzikas dzīve. Skaņu karte kalpo par pamatu mūzikas tūrisma gida portfelim. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Latgales kultūrvēstures muzeju un radio «Ef–Ei».

«Tas attiecas uz mums!»

Profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola» projekts, kurā vidusskolnieki sadarbojās ar biedrību «Resursu centrs sievietēm «Marta»» un, izmantojot grafiskās izteiksmes līdzekļus, vienaudžiem saprotamā valodā runā par vardarbību ģimenē un skolā. Ar sociālās nozares profesionāļiem realizētās sadarbības mērķis — veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību, mazināt sociālo lomu stereotipizāciju, attīstīt jauno dizaineru sociālo atbildību, efektīvāk risināt aktuālās problēmas un nodot informāciju saviem vienaudžiem.

«Dvēseles anatomija»

Profesionālās izglītības kompetences centra «Nacionālā Mākslu vidusskola» Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagogu grupas iniciatīvas projekts sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas vēstures institūtu, RSU Medicīnas fakultāti un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju radījis formātu, kurā anatomija kā mācību priekšmets savieno divu izglītības iestāžu studentus, un šīs sastapšanās rezultātā rodas jauna — dvēseles — anatomija. Šis projekts kļūst par viesmīlības un partnerības formu Latvijā studējošiem RSU ārzemju studentiem. Kopīgi pētot mākslas un anatomijas saskares punktus, topošais ārsts kļuvis par izpētes objektu — «pacientu», bet jaunais mākslinieks par «ārstu», kas studē portretējamā dvēseles anatomiju un fiksē to uz audekla ar krāsas un otas starpniecību.

Radošās partnerības programmas «RaPaPro» projektu koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Projektu satura ekspertes ir «RaPaPro» projekta vadītāja Vineta Kreigere un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele. Plašāka informācija par programmu pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā, kur drīzumā būs lejupielādējama arī jaunākā, trešā «RaPaPro» grāmata.