Foto — Reinis Oliņš

Vēl līdz svētdienai, 26. augustam, izstāžu zālē «Rīgas mākslas telpa» Vecrīgā skatāma Latvijas tautas lietišķās mākslas izstāde «Radītprieks», kurā aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi. To papildinājis arī augustā klajā nācis izstādes katalogs latviešu un angļu valodā.

Ziņas Fold 24. augusts, 2018

XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltītajā tautas lietišķās mākslas izstādē «Radītprieks» apkopotas tautas mākslas bagātības, tomēr to daudzveidības atrādīšana nav vienīgais izstādes mērķis. Ekspozīcija tautas lietišķās mākslas žanrus aicina uzlūkot kā kompleksa dzīvesveida un zināšanu sistēmas dažādas šķautnes.

Zināšanas ir viens no centrālajiem izstādes motīviem. Lai izgatavotu izcilu kokli, piena krūzi vai segu, meistaram labi jāpazīst dabas materiāli, jāredz to iespējas. Tās ir zināšanas, kas izkoptas paaužu paaudzēs un ir nododamas tālāk. Jaunrade veidojas kā organiska tradīcijas sastāvdaļa — tā balstās nevis tradīcijas noliegumā, bet gan papildināšanā un interpretācijā. Tautas mākslas meistaram jābūt radošam zināmu noteikumu ietvaros. Izstāde «Radītprieks» cenšas izcelt un parādīt palielinājumā šīs dimensijas, kas cilvēkam, kurš tautas mākslu lieto, nevis rada, var paslīdēt garām nepamanītas. Izstādes dalībnieki ir Latvijas tautas lietišķās mākslas studiju meistari un individuāli strādājošie meistari.

Izstādi «Radītprieks» organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību un izstāžu zāli «Rīgas mākslas telpa», kas ir izstādes norises vieta. Ekspozīcijas dizainu veidojusi «Dd studio» radošā komanda — Jānis Mitrēvics, Miks Mitrēvics, Dāvids Mitrēvics, Ilze Zigerte, Artis Svece.

Augustā atklāts arī izstāde katalogs, kura dizainu veidojis dizainers Matīss Zvaigzne. Katalogs sastāv no divām daļām: raksti jeb pētījumi, dalībnieku un izstādes darbu saraksti. Katalogā ietverto profesionāļu pētījumi palīdz saprast latviešu tautas amatniecības un lietišķās mākslas izstādīšanas un apmācīšanas praksi no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Tekstu autores ir Ilona Audere, Inese Sirica, Aija Jansone, Linda Rubena un Dagmāra Prīberga. Otru kataloga daļu veido izstādes dalībnieku un darbu saraksts.

Matīss Zvaigzne izdevuma dizainā izmantojis «Dd studio» izstrādāto krāsu un novadu principu — Kurzemei piešķirta sarkanā krāsa, Vidzemei — dzeltenā, Zemgalei — zaļā, bet Latgalei — zilā. Savukārt Alvja Misjūna fotogrāfijas piedāvā jaunu skatījumu uz tautas lietišķās mākslas darinājumiem un norisēm izstādē. Tāpat katalogā iekļauta Lindas Rubenas izstrādātā karte ar 2018. gadā notiekošajām tautas lietišķās mākslas izstādēm Latvijā, no kurām daudzas vēl iespējams paspēt redzēt klātienē.

Katalogu izdevis Latvijas Nacionālais kultūras centrs, un to ir iespējams iegādāties «Rīgas mākslas telpā» līdz izstādes noslēgumam, kā arī pēc izstādes slēgšanas, sazinoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.