Foto — Edgars Šulcs

1. novembrī Latvijas Arhitektūras muzejā tiek atklāta izstāde, kas veltīta darbam, ko 30 gadu gaitā veikusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde, iepriekš pazīstama kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, taču arhitektu, plānotāju un būvnieku vidū zināma vienkārši kā «inspekcija». Izstāde būs apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim.

Ziņas Fold 1. novembris, 2018

1988. gada 30. septembrī — laikā, kad Latvijas sabiedrībā auga neatkarības centieni, — tika izveidota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, iestāde, kas trīsdesmit gadus ir veikusi kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaiti un kontroli. Šobrīd tā pazīstama ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosaukumu.

Kultūras vērtību saimnieki, arhitekti, vēsturnieki, plānotāji, būvnieki, amatnieki ikdienā valsts atbildīgās kultūras pieminekļu aizsardzības institūcijas nosaukumu nereti saīsina, apzīmējot to tikai ar vienu vārdu — inspekcija. Šī iestāde un tās darbinieki darba entuziasmu ir pārņēmuši no iepriekšējo paaudžu speciālistiem, kultūras mantojuma aizsardzībā ieguldījuši enerģiju un pat profesionālu apsēstību.

Izstāde «Inspekcija» ir veltīta kultūras pieminekļu aizsardzības nozares atbildīgās institūcijas pastāvēšanas trīsdesmit gadiem un nepiedāvā visaptverošu vēstures izklāstu, bet gan izceļ atsevišķus nozīmīgus un laikmetu raksturojošus akcentus. «Kultūras pieminekļu aizsardzībā neeksistē absolūtā patiesība vai vienīgais pareizais risinājums. Lai virzītos uz priekšu, jāapzinās notikušais,» par komentē izstādes organizatori. Kultūras mantojuma sargātājiem šī būs iespēja gūt ieskatu pagātnē, gatavojoties nākamās desmitgades pārmaiņām un izaicinājumiem.

 

Izstāde «Inspekcija» Latvijas Arhitektūras muzejā, Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, būs apskatāma no 2. novembra līdz 2019. gada 4. janvārim. Ieeja izstādē ir bez maksas.