Attēls — FOLD

Lai sekmētu Latvijas dizaina nozares attīstību ilgtermiņā un iesaistītu šajā darbā pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku, darbību uzsāk pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas izveidotais Latvijas Dizaina centrs.

Ziņas Fold 5. decembris, 2018

Latvijas Dizaina centru vadīs ilggadējā Latvijas Dizaina padomes vadītāja, radošo industriju un stratēģiskās vadības eksperte Dita Danosa. Danosas vadītā biedrība «Latvijas Modes palāta» uzvarējusi šī gada jūlijā KM izsludinātajā konkursā «Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā», iegūstot deleģējuma tiesības centru vadīt nākamos trīs gadus.

Latvijas Dizaina centra darbības prioritātes būs saistītas ar «Latvijas Dizaina stratēģijas 2020» rīcības plāna īstenošanu, darbā iecerēts sadarboties ar Latvijas Dizaina padomi, radošo industriju platformu FOLD, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Radošo industriju biznesa inkubatoru. Latvijas Dizaina centrs tiks veidots kā dažādas institūcijas, starpdisciplināras jomas un mērķauditorijas vienojoša platforma.

KM valsts sekretāre Dace Vilsone skaidro: «Latvijas Dizaina centra izveide ir likumsakarīgs solis dizaina procesu attīstībā Latvijā. Pēdējā gada laikā «Interreg» projekta «Design for Innovation» un citu starptautisku projektu partneri ir atzinīgi novērtējuši paveikto Latvijas dizaina politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī mūsu dizaineru starptautiskos sasniegumus. Vienota valstiski koordinējošā dizaina centra izveide ir stratēģiski svarīgs lēmums, lai panāktu sistēmisku progresu nozarē. Mēs esam ieinteresēti mācīties arī no labiem piemēriem mūsu kaimiņvalstīs un citviet Eiropā — iepazīstoties ar Igaunijas Dizaina centru, Lietuvas Dizaina forumu un Dānijas Dizaina centru, kā arī mērķtiecīgi sadarbojoties ar šīm un citām līdzīgām organizācijām.»

Dizaina centram deleģētie uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt Latvijas dizainu lokāli un citviet pasaulē, apkopot informāciju dizaina jomā, veidot komunikāciju ar sabiedrību, sniegt konsultācijas, koordinēt sadarbību starp dizaina ekosistēmas dalībniekiem, iniciējot un kopīgi īstenojot pasākumus. Tā plānots veidot izpratni par dizainu, tā sniegtajām priekšrocībām uzņēmumiem, indivīdiem un valstij kopumā. Latvijas Dizaina centra darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 20 000 eiro gadā. Konkursa «Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā» nolikums pieejams šeit.

Latvijas Dizaina centra aktivitātes tiks atspoguļotas Facebook, Twitter un Instagram, klātienes tikšanās būs iespējamas Radošo industriju inkubatorā, kas atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 45/47.