Publicitātes attēls

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA) uzsākusi darbu pieņemšanu Latvijas Ainavu arhitektūras balvai 2019, kas šogad norisinās pirmo reizi. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 25. maijam.

Ziņas Fold 25. marts, 2019

LAAA rīkotā Latvijas Ainavu arhitektūras balva iecerēta kā Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sniegumu skate, kas veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums — veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu, sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.

Lai pavērtu dalības iespējas plašākam ieinteresēto lokam un aptvertu nozīmīgo pēdējo gadu Latvijā radīto ainavas pārveidošanu kopumu, kā arī atzīmētu ar to saistītus procesus un cilvēkus, izveidotas trīs nominācijas: «Ārtelpa», «Personības» un «Procesi». Katrā no nominācijām iekļautas vairākas kategorijas, kuras izveidotas saskaņā ar ārtelpas daudzveidību, ainavu arhitektūras starpdisciplināro raksturu un pilsēttelpas veidošanas kolektīvo dabu.

Nominācijas un kategorijas

Nominācijā «Ārtelpa» LAAA aicina pieteikt objektus un projektus, publiskus un privātus, radītus kopā ar un ap ēkām, piemēram, pagalmus, priekšlaukumus, jumta dārzus vai sporta būvju ārtelpas, kā arī ar būvēm nesaistītus bērnu rotaļlaukumus, sporta laukumus, ielu un ceļu labiekārtojumu, parkus, dārzus, skvērus un citas atpūtas un satikšanās vietas. Atvēlēta vieta arī īpašiem labiekārtojuma gadījumiem — projektiem ar izteiktu sociālo nozīmi, īslaicīgas izmantošanas risinājumiem un arī pirms daudziem gadiem radītiem, laika pārbaudi izturējušiem, tātad ilgtspējīgiem, objektiem. Blakus jau izbūvētām ārtelpām var pieteikt vēl nerealizētus projektus, sākot no vērienīgām pilsētvides pārveidošanas koncepcijām līdz privāto dārzu projektiem. Savus darbus īpaši aicināti iesniegt topošie profesionāļi — ainavu arhitektūras, arhitektūras un mākslas skolu studenti. Balvai pieteikties var teju ikviens — gan skaistas lauku sētas īpašnieks, gan pašvaldība, tomēr LAAA mudina cienīt vienam otru un pieteiktos darbus saskaņot ar visām iesaistītajām pusēm, autoriem, pasūtītājiem.

Nominācijas «Procesi» un «Personības» ir par tiem, kuri stāv aiz redzamiem un neredzamiem notikumiem, kas padara cilvēku radītās vietas skaistākas un ērtākas. LAAA komanda un LAABA rīcības grupa aicina pieteikt izcilas personības, aktīvus uzņēmumus, pedagogus, pašvaldību darbiniekus, projektu pasūtītājus, ainavu arhitektūras procesu māksliniekus, izstādes, grāmatas, TV un radio raidījumus un citus ar ainavas veidošanu saistītus procesus un cilvēkus.

Žūrija

Pieteikumus vērtēs nacionālā un starptautiskā žūrija. Organizatori norāda, ka ainavu arhitektūra ir starpdisciplināra nozare, tāpēc  nacionālajā žūrijā strādās ne vien ainavu arhitekti ar ekspertīzi dažādās ainavu arhitektūras jomās, bet arī eksperti arhitektūrā, kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos, vides mākslā un sociālajā plānošanā.
Starptautiskajā žūrijā piedalās IFLA (International Federation of Landscape Architects) prezidents ainavu arhitekts Džeimss Haiters (James Hayter, Austrālija), Norvēģijas biroja «Snøhetta» partnere Dženija B. Osuldsena (Jenny B. Osuldsen),  Igaunijas ainavu arhitektu savienības prezidente, ainavu arhitekte Kristīna Kupere (Kristiina Kupper), Lietuvas ainavu arhitektu asociācijas prezidents, ainavu arhitekts Mantas Pilskausks (Mantas Pilskauskas). Diskusijā «Landscape Shift», kas notiks 13. septembrī pirms apbalvošanas ceremonijas, pievienosies Zviedrijas Valsts arhitekte, ainavu arhitekte Helēna Bjarnegora (Helena Bjarnegård).

 

Pieteikties konkursam iespējams līdz 25. maijam tā mājaslapā. No darbu pieteikšanas sākuma līdz balvas pasniegšanas ceremonijai tiks organizētas diskusijas par ainavas veidošanas izaicinājumiem, intervijas ar nozares profesionāļiem, pašvaldību darbiniekiem, kam iespējams sekot līdzi arī balvas Facebook lapā.