Foto — Pēteris Vīksna

Šovasar Rūjienas vidusskola svinēja savu simtgadi. Tai par godu tapusi grāmata «Rūjienas vidusskolas dienasgrāmata 1919–2019», kurai izvēlēts dienasgrāmatas formāts. Izdevuma idejas autore ir Agnese Kleina, dizainu veidojusi Madara Krieviņa.

Ziņas Fold 21. oktobris, 2019

«Iepazīstoties ar Rūjienas vidusskolas sagatavoto vēsturisko materiālu un absolventu atmiņām, kā arī uzklausot skolas pārstāvju vēlmes par sajūtām, grāmatu aizverot pēc izlasīšanas, sapratām, ka jāatrod veids, kā atlasīt saistošākos faktus un stāstus, kas uzrunātu gan skolai piederīgos, gan lasītāju no malas, piemēram, absolventu ģimenes vai potenciālo Rūjienas vidusskolas skolēnu,» stāsta «Rūjienas vidusskolas dienasgrāmatas 1919–2019» koncepta autore un redaktore, arī grāmatžurnāla «Benji Knewman» veidotāja Agnese Kleina. Viņa atklāj, ka ideja par dienasgrāmatas formātu atnākusi dabiski — uz to pamudinājusi starp skolas vecajiem fotoalbumiem iejukusi padomju laiku dienasgrāmata vidusskolēniem latviešu un krievu valodā. «Dienasgrāmatas ideja strādā vairākos virzienos — absolventam tā atgādina par skolas laiku, kad dienasgrāmata bija neiztrūkstoša mācību sastāvdaļa, savukārt skolai tas ir izdevums, kas apkopo tās vēstures posmus un atgādina par simts gadu laikā sasniegto,» skaidro Agnese.

Kā jau dienasgrāmatā, grāmatas priekšlapā katrs tās lasītājs var ierakstīt savu vārdu, savukārt izdevuma satura rādītājs veidots kā stundu saraksts. Ņemot vērā auditorijas dažādos vecumus, dizainere Madara Krieviņa piedomājusi pie burtu izmēra un atstarpēm starp rindiņām, lai atvieglotu lasīšanu senioriem. Izdevuma maketu veidojusi Una Grants.

Stāstot par izdevumu, Agnese īpaši uzsver veiksmīgo sadarbību ar klientu: «Ar Rūjienas vidusskolas direktoru Vidaru Zviedri un viņa komandu, kā arī Rūjienas pašvaldību izveidojās laba saspēle. Klients bija gatavs drosmīgiem satura un drukas risinājumiem un pat piekrita uz vāka likt visiem skolēniem tik pazīstamo rauga pankūku.» Par vizuāli interesanto atskatu uz skolas virtuves vēsturi izdevumā gādājušas māksliniece Darja Meļņikova un fotogrāfe Vika Anisko.