Publicitātes attēls

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina izdevējus līdz 2020. gada 8. janvārim pieteikties grāmatu mākslas konkursam «Zelta ābele», kurā tiks apbalvotas 2019. gada skaistākās grāmatas. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas grāmatizdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un popularizēt sabiedrībā grāmatas, literatūru un lasīšanu, kā arī godināt Latvijā izdotās literatūras veidotājus.

Ziņas Fold 11. decembris, 2019

Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēti grāmatizdevēji ar oriģināldizaina pirmpublicējumu Latvijā. Tām jābūt kārtējā gadā (2019) iznākušajām grāmatām, kā arī iepriekšējā gadā (2018) izdotajām grāmatām, kuras nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā. Kopoti raksti vai grāmatu sērijas konkursā var piedalīties tikai vienu reizi. Grāmatām jābūt iespiestām Latvijā reģistrētā poligrāfijas uzņēmumā.

 

Konkursā «Zelta ābele» grāmatas tiek vērtētas vairākās kategorijās:  dzeja, proza, dokumentālie izdevumi, zinātniskā literatūra, mācību grāmatas, mākslas izdevumi, literatūra bērniem un jaunatnei, uzziņu literatūra. Komisija iedala grāmatas grupās, ņemot vērā izdevēja ieteikumu, taču galīgo lēmumu paturot savā ziņā. Atkarībā no katra gada izdevējdarbības īpatnībām, nomināciju saraksts pēc žūrijas lēmuma var tikt mainīts.

 

Galvenie vērtēšanas kritēriji ir:

  • vizuālās koncepcijas atbilstība izdevuma saturam, oriģinalitāte; dizains — izdevuma formāts,
  • proporcijas, vāka atbilstība tematikai,
  • makets — teksta izvietojums, atvērumi, šriftu izvēlē, salikuma vizuālā kvalitāte, lasāmība,
  • vizuālā materiāla noformējums, saskaņojums ar koncepciju, dizainu un maketu, dizaina oriģinalitāte,
  • poligrāfiskās realizācijas kvalitāte (iespiedums, iesējums, tā kvalitāte, vai ērti lasīt),
  • papīra atbilstība izdevuma koncepcijai.

 

Grāmatas jāiesniedz līdz 2020. gada 8. janvārim divos eksemplāros, pievienojot iesniedzamo grāmatu sarakstu un pieteikuma anketu ar informāciju par katru grāmatu, kuru iespējams papildināt ar nelielu anotāciju. Nominēto grāmatu izdevēji pēc nomināciju paziņošanas papildus iesniedz Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā izstādēm nepieciešamos nominēto grāmatu eksemplārus. Pieteikuma iesniegšana ir bez maksas. Pieteikums jāiesniedz Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā Baznīcas ielā 37–3, Rīgā, LV–1010. Tālruņi informācijai 67217730, 23558085, e–pasts: liva@gramatizdeveji.lv. Konkursa nolikums pieejams šeit.

 

Godalgotās grāmatas piedalīsies Baltijas grāmatu mākslas konkursā un Starptautiskajā Grāmatu mākslas konkursā Vācijā. Grāmatu mākslas konkursa «Zelta ābele» apbalvošanas ceremonija notiks 2020. gada 26. martā. Konkursu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.