Foto — Madara Gritāne

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina izdevējus līdz 2021. gada 29. janvārim pieteikties grāmatu mākslas konkursam «Zelta ābele», kurā tiks apbalvotas 2020. gada skaistākās grāmatas. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas grāmatizdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un popularizēt sabiedrībā grāmatas, literatūru un lasīšanu, kā arī godināt Latvijā izdotās literatūras veidotājus.

Ziņas Fold 13. janvāris, 2021

Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēti grāmatizdevēji ar oriģināldizaina pirmpublicējumu Latvijā. Tām jābūt kārtējā gadā (2020. g.) iznākušajām grāmatām, kā arī iepriekšējā gadā (2019. g.) izdotajām grāmatām, kuras nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā. Kopoti raksti vai grāmatu sērijas konkursā var piedalīties tikai vienu reizi. Grāmatām jābūt iespiestām Latvijā reģistrētā poligrāfijas uzņēmumā. Grāmatas vērtēšanai var iesniegt visi Latvijas grāmatizdevēji.

 

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā Baznīcas ielā 37–3, Rīgā, LV–1010. Grāmatas jāiesniedz līdz 2021. gada 29. janvārim divos eksemplāros, pievienojot iesniedzamo grāmatu sarakstu un pieteikuma anketu ar informāciju par katru grāmatu, pēc vajadzības un vēlēšanās pierakstot nelielu anotāciju (līdz 1000 rakstu zīmēm.). Pieteikuma anketa jānosūta arī elektroniski. Pirms grāmatu iesniegšanas nepieciešams sazināties ar Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pārstāvi Līvu Ostupi, lai vienotos par precīzu laiku (tālr. 67 217 730, mob. 23 558 085; e-pasts: liva@gramatizdeveji.lv). Dalība grāmatu mākslas konkursā «Zelta ābele» ir bez maksas.

 

Konkursa nolikums un dalībnieka anketa pieejama Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas mājaslapā.

 

Konkursu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija. «Zelta ābele» ir stilizēta un vārdiska preču zīme, kas ir reģistrēts patents un pieder Miķeļa Goppera izdevniecībai «Zelta Ābele».