Publicitātes attēls

Veicot apjomīgu pētījumu, biedrība «CultureLab» izveidojusi līdzdalības mākslas projektu rīkošanas rokasgrāmatu kultūras darbiniekiem. Tajā apkopotās projektu plānošanas, realizēšanas un novērtēšanas nianses var palīdzēt veiksmīgi īstenot sabiedrībai nozīmīgas ieceres.

Teorija Paula Gāgane 11. februāris, 2021

«CultureLab» veidotā rokasgrāmata Latvijas kultūras darbiniekiem sniedz informāciju, kā, veidojot mākslas projektus, vienlaicīgi var strādāt pie sabiedrības sociālo vajadzību risināšanas. Tas ir Latvijā pirmais līdzdalības un kopienas mākslas labās prakses piemēru un īstenošanas metožu apkopojums, kas sniedz ierosmi savu līdzdalības iniciatīvu un partnerību veidošanai.

 

Rokasgrāmatā aplūkoti dažādi projekta plānošanai un īstenošanai nozīmīgi aspekti, komunikācijas veidošanas principi, kā arī darba drošības un aizsardzības nosacījumi. Tā analizē pasākumu rīkošanu no projekta vadītāja skatpunkta, sniedzot ieteikumus par projektam piemērotu partneru izvēli, kopienas iesaisti un koncepcijas izstrādi. Lai sekmētu projekta veiksmīgu norisi, rokasgrāmatā uzsvērta arī godīguma un ētikas principu, piemēram, privātuma un autortiesību, ievērošanas nozīme. Visbeidzot, sagatavotais materiāls piedāvā praktiskus ieteikumus arī projekta rezultātu un procesa izvērtēšanai.

 

Materiāla apkopotie ieteikumi ir detalizēti, un tā var kļūt par ērtu rīku kultūras darbiniekiem. Tomēr rokasgrāmatas pārskatāmībai par labu nāktu informācijas hierarhijas uzlabošana un grafiskie materiāli.

 

Rokasgrāmata pieejama «CultureLab» mājaslapā.