Ilustrācija — FOLD

Projekta «Cultural Adaptations» veikto pētījumu rezultātā tapis rīks «Adapting our Culture», kas var palīdzēt kultūras organizācijām pielāgoties klimata pārmaiņām.

Teorija Paula Gāgane 18. maijs, 2021

Vēstures gaitā sabiedrība allaž pielāgojusies vietējiem fiziskās vides apstākļiem, taču paredzams, ka straujās klimata pārmaiņas radīs vēl nepieredzētus izaicinājumus kultūras organizācijām. Lai kultūra būtu sociāli, ekoloģiski un finansiāli izturīga pret neparedzamu klimatu, tai jāpielāgojas un jāizvērtē ar globālo sasilšanu saistītie riski. Tomēr šīs izmaiņas var būt ne vien praktiska nepieciešamība, bet arī poteciāla iespēja kultūrai uzplaukt.

 

«Cultural Adaptations» ir projekts, kura laikā tiek pētītas un izmēģinātas radošas, inovatīvas un ilgtspējīgas metodes, kas var palīdzēt kultūras sektoram pielāgoties klimata pārmaiņām. Kopš 2018. gada veiktie pētījumi rezultējušies rokasgrāmatā, kas kalpo ne vien kā ievads tēmā, bet sniedz ieskatu pārmaiņu plānošanā. Līdz ar infomāciju materiālā iekļauti arī uzdevumi, kas rosina pārdomas, veicina sadarbību, kā arī ļauj fiksēt idejas un sekot to attīstībai.  Tāpat sadaļas papildinātas ar resursu sarakstu, kas ļauj katru no atsevišķajām tēmām iepazīt padziļināti.

 

Pirmajā rokasgrāmatas sadaļā aplūkoti ar klimata pārmaiņām saistītie vispārīgie jautājumi, kas iezīmē to potenciālās sekas, kā arī riskus un pārmaiņas, ar ko var sastapties kultūras organizācijas. Materiālā uzsvērts, ka, pat sperot nepieciešamos soļus, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimatu, pārmaiņas ir neizbēgamas. Nākotnē arvien biežāk nāksies sastapties ar vētrām, plūdiem un karstumu, tāpēc jau laicīgi nepieciešams izzināt savā reģionā gaidāmās izmaiņas.

 

Otrā rīka sadaļa pievēršas praktiskiem jautājumiem, sniedzot padomus organizācijas biznesa modeļa analīzei un potenciālo problēmu un iespēju identificēšanai. Autori aicina apdomāt organizācijas ierasto darba režīmu pārmaiņu kontekstā. Piemēram, festivālu rīkotājiem var nākties mainīt pasākuma norises laiku sezonālu plūdu dēļ, bet vasarā populārs tūrisma objekts apmeklētājiem var būt atvērts ilgāk, ziemām kļūstot maigākām.

 

Rokasgrāmatas trešā sadaļa veltīta jau konkrēta pielāgošanās plāna izstrādei. Materiāls palīdz nospraust īstermiņa un ilgtermiņa mērķus pārmaiņu realizēšanai, kā arī aicina salīdzināt nepieciešamos resursus un ieguvumus, ko tās var sniegt. Rokasgrāmatu noslēdz pielikums, kurā apkopotas iedvesmojošas idejas, kas var palīdzēt par pārmaiņu procesu domāt radoši.

 

«Adapting our Culture» rīks brīvi lejuplādējams «Cultural Adaptations» mājaslapā.