Foto un dizains — Aleksejs Muraško

Pirmo reizi latviski tiek izdots ievērojamā britu arhitektūras kritiķa Ovena Heterlija (Owen Hatherley) eseju krājums. «Baltijas atklātnēs» iekļautas pēdējos gados sarakstītas esejas, kas veltītas Baltijas jūras reģionam — gan postpadomju telpai, gan Eiropas sociāldemokrātijas pasaulei.

Ziņas Fold 20. septembris, 2021

Ovena Heterlija eseju krājums ir ceturtā grāmata izdevniecības «Orbīta» sērijā «Publiskā telpa», kas pievēršas padomju Latvijas sabiedriskajai telpai. Sērijā līdz šim ir iznākusi Andreja Strokina veidotā fotogrāmata «Palladium», Māras Brašmanes dokumentālo fotoattēlu izdevums «Centrāltirgus» un Vladimira Svetlova fotoinscenējumu grāmata «Rīgas līcis». Sērija 2017. gadā saņēma ikgadējā grāmatu konkursa «Zelta ābele» nomināciju kategorijā «mākslas izdevumi». Lai arī «Baltijas atklātnēs» ir iekļautas vairāk nekā simts paša Heterlija uzņemtu fotogrāfiju, šis izdevums atvirzās no sērijas līdzšinējā fokusa uz vizuālo un centrā izvirza novērojumus par vēsturi, mūsdienu politiku un sabiedrību, un to, kā šie aspekti atklājas arhitektūrā. Daļa eseju tapušas tieši šim krājumam, taču citas ir iepriekš publicētas grāmatās «Trans-Europe Express» («Transeiropas ekspresis»), «Landscapes of Communism» («Komunisma ainavas») un «Adventures of Owen Hatherley in Post-Soviet Space» («Ovena Heterlija piedzīvojumi postpadomju telpā).

Vēsturnieks un rakstnieks Kirils Kobrins grāmatas priekšvārdā ar Heterliju iepazīstina šādi: «Teju visi viņa darbi iekļaujas vienā maģistrālajā sižetā; autors apceļo dažādas valstis un pilsētas, pārvietojas (visbiežāk vai nu kājām, vai ar sabiedrisko transportu) pa ielām un aplūko arhitektūras objektus, amatieriski tos fotografē ar visai vidējas kvalitātes fotoaparātu, bet pēc tam redzēto apraksta. Taču tas nav nedz tipiskais (un mūslaikos tik modīgais) buržuāziskais «izglītotā kultūrtūrisma» žanrs, nedz tīri profesionāla arhitektūras kritiķa atskaite. Būtībā Heterlijs ir vēsturnieks, taču īpašs vēsturnieks: stāstīdams par arhitektūru un pilsētas sabiedriskajām vietām, viņš patiesībā stāsta par konkrētu vietu, tās sociālo, ekonomisko, politisko, ideoloģisko, kulturālo pagātni (visbiežāk neseno) un par to, kā šī pagātne ir veidojusi tagadni.»

Latvijas kulturālajam un politiskajam fonam Heterlijs «Baltijas atklātnēs» pievēršas, rakstot par pilsētvidē grūti pamanāmo, bet ne mazāk klātesošo Kuldīgas revolucionāro vēsturi un ironizējot par Ventspils neviennozīmīgajiem pilsētvides uzlabojumiem un to kontroversālo politisko kontekstu. Heterlijs sevi sauc par «karojošu modernistu» un politiski atrodas galēji kreisajā flangā, un arī šajā grāmatā gan tiešos, gan implicītos veidos iestājas par taisnīgu sabiedrību un vairākumam paredzētu pilsētu un arhitektūru.

 

Ovena Heterlija grāmatu «Baltijas atklātnes» iespējams iegādāties izdevniecības «Orbīta» interneta veikalā, kā arī grāmatnīcās «Jānis Roze», «Mr. Page» un ISSP galerijā. Sērijas «Publiskā telpa» grafikas dizaineris ir Aleksejs Muraško. Sērija izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes atbalstu.