Pirmais pieturvietu dizaina variants — Armands Bisenieks

Rīgas domes rīkotajā aptaujā par galvaspilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu jaunā dizaina risinājumiem viedokli pauduši vairāk nekā 3600 iedzīvotāju, aktīvi sniedzot komentārus un piedāvājot dažādus uzlabojumus. Pēc viedokļu apkopošanas turpināsies darbs pie visvairāk atbalstītā dizaina risinājuma un tiks izveidots pieturvietas protototips.

Ziņas Fold 5. novembris, 2021

Aptaujai tika nodoti trīs dizaina varianti, no kuriem vislielāko atbalstu ar 1886 balsīm ieguva pirmais, relatīvi vienkāršākais, risinājums ar dominējošiem vertikāliem elementiem. Iedzīvotāji kā galvenās prasības pieturvietu dizainā uzsvēruši to ietilpību, pārredzamību un pasargāšanu no laikapstākļiem. Vispozitīvāk vērtēta atkritumu šķirošanas urna, koka sols, kustību sarakstu integrēšana pieturvietā — bez liekiem stabiem uz ietves —, slēgtā atkritumu urna un stāvsols kopā ar standarta solu.

 

«Man ir liels prieks par aktīvo sabiedrības iesaisti un izteiktajiem priekšlikumiem. Tagad darba grupa tos visus rūpīgi analizēs un turpinās darbu, lai virzītos uz jaunu pieturvietu nojumju izveidošanu, kam ir vienlaikus vizuāli jāiekļaujas pilsētvidē, jānodrošina iespēja patverties no lietus, vēja vai saules un jābūt pieejamām senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar invaliditāti, aprīkotām ar ērtiem soliņiem. Pašvaldība šo jautājumu risinās kompleksi, plānojot novecojošo pieturvietu nomaiņu pret mūsdienīgām pieturvietām ar skaidru juridisko ietvaru,» norāda Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis.

Aptaujā tika iesniegti arī dažādi priekšlikumi dizaina uzlabošanai — izveidot garāku pieturvietas tipu lielai pasažieru plūsmai un daļēju ceturto sienu, samazināt reklāmu izvietojumu pārskatāmības uzlabošanai, atsevišķās vietās nojumes novietot ar stiklu pret braucamo daļu, neizmantot stikla elementus bez rāmjiem malās, izveidot kustības sensorus apgaismojuma pielāgošanai unefektivitātei, kā arī izvairīties no asu stūru un izvirzījumu veidošanas.

 

Tika ieteikts pieturvietas zīmi un nosaukumu stiprināt uz jumta, sānu un aizmugures malas veidot maksimāli līdz zemei, veidot lielāku jumta pārkari, neveidot liekus un traucējošus stabus uz ietvēm un atteikties no slīpajiem elementiem. Esot vajadzīgs lielāks sols un vairāk sēdvietu, arī ārpus nojumes, soliņam neveidot asus stūrus, paredzēt otro līmeni, kur izvietot somas, veidot nolokāmus solus, paredzēt 50 cm solu augstumu, kā arī papildnāt solus ar roku balstiem.

 

Iedzīvotāji dalījās domās arī par maršrutu sarakstu atrašanos pieturvietā vai ārpus tās. Tāpat tika rosināts tablo novietot zemāk, pie pieturvietas staba izvietot norādi ar atejošajiem maršruta numuriem acu augstumā. Aptaujātie norādīja, ka jāparedz arī uzraksts ar atejošajiem maršruta numuriem Braila rakstā atbilstoša vietā.

Balsošanas laikā iedzīvotājiem bija iespējams izvēlēties arī kādu no pieturvietas ceļa zīmes statņa variantiem. Ar vairāk nekā 1000 balsīm uzvarēja septītais variants variants, daudz balsu ieguva arī otrais un pirmais variants. Attiecībā uz statņa risinājumiem tika norādīts, ka pieturas zīmju piedāvājums būtu loģiski saistāms ar sabiedriska transporta informācijas sistēmu kopumā un racionāli būtu kompleksā procesā projektēt gan pieturvietu un zīmju telpiskos risinājumus, gan grafisko orientēšanās sistēmu. Būtu jāizvairās no asiem stūriem un izvirzījumiem, informāciju nepieciešams integrēt vienā blokā pieturvietas aizmugurē, pievienot R burtu un apvienot pirmo un otro variantu.

 

Konteksts

Jau vēstīts, ka Rīgā turpmāko gadu laikā plānots nomainīt vairumu novecojušo sabiedriskā transporta pieturvietu, aizstājot tās ar ērtākām un mūsdienu prasībām atbilstošākām, kā arī uzstādīt jauna dizaina nojumes vietās, kur tās līdz šim nav bijušas vispār. Septembra beigās Rīgas dome prezentēja jauno pilsētas pieturvietu nojumju skices. Veids, kādā tika izvēlēts dizaina izstrādātājs, — rīkojot sasteigtu cenu aptauju un atvēlot dizaina darbam tikai 45 dienas —, saņēmis daudz kritikas. Kritiski apspriesti arī cenu aptaujas uzvarētāja — arhitekta Armanda Bisenieka biroja — piedāvātie skiču varianti.

 

FOLD vērsās pie dizaina un arhitektūras profesionāļiem, apkopojot viedokļus par to, kā pilsētai būtu pareizi jārisina pieturvietu dizaina jautājums.