Attēls — LKA

Līdz 5. decembrim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina absolventus, kā arī kultūras un radošo industriju nozares profesionāļus pieteikties dalībai mentoru programmas otrajā sezonā. Programmas mērķis ir veicināt nozares pārstāvju iesaisti LKA studiju procesā un attīstīt sadarbību ar nozares profesionāļiem, dodot studentiem iespēju veicināt savu izaugsmi un iepazīt nozares specifiku.

Ziņas Fold 25. novembris, 2021

Programma paredz attīstīt brīvprātīgu «viens pret viens» sadarbību starp LKA studentiem, kuri ir savas profesionālās karjeras sākumā, un nozares profesionāļiem, kuri ir gatavi dalīties ar savu pieredzi. 2021. gada vasarā noslēdzās LKA mentoringa programmas pilotprojekts, kas atzinīgi tika novērtēts gan no studentu, gan mentoru puses.

 

Programmā mentori varēs papildināt savas iemaņas, saņemot informatīvus materiālus par mentoringa niansēm, piedaloties atklāšanas seminārā un vidusposma tīklošanas pasākumā, kā arī saņemot praktisku atbalstu no koordinatora puses. Programma tiks īstenota no 2022. gada februāra līdz jūnijam.

Mentoru programmas galvenie uzdevumi:

 • paplašināt studenta skatījumu uz darba un uzņēmējdarbības iespējām nozarē, kā arī iepazīstināt ar ikdienas profesionālo vidi,
 • attīstīt studenta kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi),
 • pilnveidot studenta mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes,
 • palīdzēt studentam veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē,
 • sniegt atbalstu studiju procesā.

LKA piedāvā mentoram:

 • iespēju nodot savu pieredzi, ietekmēt studenta iegūtās izglītības kvalitāti un veidot sasaisti ar darba tirgu,
 • apmācību un pieredzi mentoringā, mērķu un uzdevumu definēšanā, izaugsmes novērtēšanā,
 • sniegt ieguldījumu LKA izglītības kvalitātes uzlabošanā,
 • iespēju iepazīt topošos nozares profesionāļus un gūt iedvesmu jaunām iniciatīvām,
 • iespēju iepazīties un dalīties pieredzē ar citiem mentoriem,
 • iekļaušanu komunikācijas materiālos saistībā ar dalību mentoru programmā.

 

No mentora LKA sagaida dalību programmas pasākumos, regulāru komunikāciju ar studentu un gatavību sniegt atgriezenisko saiti studentam un Latvijas Kultūras akadēmijai.

Dalībai programmā mentori var pieteikties līdz 5. decembrim, iesniedzot īsu aprakstu par sevi, kurā iekļauta kontaktinformāciju un ziņas par iegūto izglītību un profesionālo darbību, motivācijas vēstuli, kurā pamatota vēlme piedalīties programmā un foto publicitātei. Visi materiāli iesniedzami LKA Attīstības projektu vadītājai Vitai Dumpei, rakstot uz vita.dumpe@gmail.com un kā tēmu norādot «Mentoru programmai».

 

Dalībai 2021. gada mentoringa programmā, kas tika īstenota no šī gada februāra līdz jūnijam pieteicās ap 70 LKA studējošo, no kuriem tika izvēlēti 32, kas novērtēja šo platformu kā iespēju iepazīties ar jau pieredzējušiem kultūras un radošo industriju nozares darbiniekiem un labāk izprast dažādās kultūras jomas iespējas. Vairāki studenti uzsvēra, ka dalība mentoru programmā ļāva no jauna palūkoties uz saviem mērķiem un saprast, kā tos īstenot reālajā dzīvē.

 

Vairāk informācijas par mentoru programmu — LKA mājaslapā.