Publicitātes attēls

Līdz 28. februārim atvērta pieteikšanās Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvai, kas radīta ar mērķi cildināt iedvesmojošus pārmaiņu piemērus mūsu ikdienas dzīvē, dzīves telpā un pieredzē. Tāpat kā pērn, arī šogad balvas tiks piešķirtas jauno talantu idejām, kā arī jau esošiem projektiem, kas izceļas ar ilgtspēju, iekļautību un pievilcību, tuvinot Eiropas zaļo kursu cilvēkiem un vietējām kopienām.

Ziņas Fold 20. janvāris, 2022

Jaunais Eiropas «Bauhaus» tiecas padarīt Eiropas zaļo kursu par kulturālu, uz cilvēku orientētu, pozitīvu un taustāmu pieredzi. Ikvienam vajadzētu just, redzēt un piedzīvot uz ilgtspēju un digitalizāciju vērstās pārmaiņas, kā arī to, kā tās uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. 2021. gada konkurss bija pirmais nozīmīgais solis, kas sperts Jaunā Eiropas «Bauhaus» īstenošanā. Tas apvienoja izcilus projektu piemērus, idejas un koncepcijas — kopumā vairāk nekā 2000 pieteikumu —, kas tālāk palīdzēja formulēt Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvas pamatelementus.

 

«Patlaban vairāk nekā jelkad agrāk mums vajadzīgas ilgtspējīgas un novatoriskas idejas, kā pārveidot mūsu dzīves un darba veidu, nevienu neatstājot novārtā. Jaunais Eiropas «Bauhaus» atalgo labākās, drosmīgākās un spilgtākās koncepcijas, kā cilvēkiem un planētai draudzīgā veidā pilnveidot reģionus un pilsētas. Kohēzijas politika arī turpmāk palīdzēs šīs jaunās ieceres pārvērst realitātē visos Eiropas reģionos par labu visai mūsu sabiedrībai,» par konkursa nozīmi izsakās Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Fereira.

 

Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvas ietvaros paralēli norisinās divi konkursi. Pirmais no tiem veltīts pēdējos divos gados realizētiem projektiem. Savukārt otrais — «Jaunā Eiropas «Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» — paredzēts jaunajiem profesionāļiem līdz 30 gadu vecumam un pieļauj jebkurā attīstības posmā esošu iniciatīvu iesniegšanu, ieskicējot idejas ieviešanas ceļu.

 

Projekti un idejas tiks apbalvoti četrās kategorijās, kas atbilst šādiem mērķiem:

  • atjaunot saikni ar dabu,
  • atgūt piederības sajūtu,
  • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk,
  • veidot aprites industriālās ekosistēmas un veicināt produktu dzīves cikla domāšanu.

Šīs kategorijas atspoguļo jaunā Eiropas «Bauhaus» četrus tematiskos pārveides virzienus, kas tika noskaidroti iniciatīvas kopizstrādes posmā, kurā piedalījās tūkstošiem cilvēku un organizāciju. Pieteikumus izvērtēs, vadoties pēc trim iniciatīvas pamatvērtībām: ilgtspēja, pievilcība un iekļautība. Piedalīties konkursā aicināti gan pretendenti no ES dalībvalstīm, gan citām valstīm, ja vien viņu projekti un idejas tiek īstenotas ES.

 

Papildus sešpadsmit balvām, ko vienam pirmās un vienam otrās vietas ieguvējam katrā kategorijā un konkursā piešķirs žūrija, vēl divas balvas tiks noteiktas sabiedrības balsojumā. Kopumā astoņpadsmit uzvarētāji saņems naudas balvas 10 000 līdz 30 000 eiro apmērā, kā arī komunikācijas atbalstu, kas ļaus iniciatīvas tālāk attīstīt un popularizēt.

 

Pieteikumi Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvai jāiesniedz līdz 28. februāra plkst. 20.00 (plkst. 19.00 CET). Plašāka informācija par konkursu un tā nolikums pieejami konkursa vietnē.