Foto — Vladimirs Svetlovs

Radošā apvienība «Orbīta» izdevusi Ojāra Vācieša dzejas krājumu «Vaši s akcentom pokloņņiki». Šajā grāmatā apkopoti dzejoļi, ko Vācietis sacerējis krievu valodā, un tajā iekļautas arī dzejnieka rakstītās vēstules. Māksliniece Līva Kalniņa grāmatas dizainā atsaucas uz Vācieša valodas brīvību.

Ziņas Fold 11. februāris, 2022

Daļa grāmatā iekļauto dzejoļu ir Ojāra Vācieša oriģinālie teksti, kas sarakstīti viņa daiļrades agrīnajā periodā, daļa — viņa paša veiktie savu dzejoļu atdzejojumi krieviski. Kā norāda «Orbīta», šie darbi nekad iepriekš vienkopus nav tikuši publicēti. Grāmatas priekšvārdā ieskicēts izdevumā apkopoto darbu rašanās konteksts, kā arī izsekots Ojāra Vācieša saiknei ar krievu dzeju, par kuru dzejnieks sacījis: «Krievu dzeja manī vienā mirklī pēkšņi ieplūda. Burtiski dienas un naktis lasīju, jūtot, ka man tā jāiepazīst un jāapgūst.»

 

Grāmatā iekļautas arī Ojāra Vācieša vēstules un zīmītes, kuras viņš krieviski sūtījis rakstniekam Viktoram Lagzdiņam un savai sievai — dzejniecei Ludmilai Azarovai. Kādā no šīm zīmītēm Ludmilai Vācietis parakstījies «Vaši s akcentom pokloņņiki» («Jūsu pielūdzēji ar akcentu»), un nu šis ironiskais paraksts kalpo par jaunizdotā krājuma nosaukumu.

Mākslinieces Līvas Kalniņas veidotais grāmatas noformējums ir lakonisks, taču tas veiksmīgi atspoguļo Ojāram Vācietim raksturīgo valodas rotaļīgumu un vieglumu. «Ceru, ka dizains ataino neesošās robežas un brīvību, ar kādu Vācietis pārvalda valodas,» saka Kalniņa. Izdevuma noformējumā izmantoti transkripti — uz vāka redzams Vācieša dzejolis latviešu valodā, kas pierakstīts kirilicā. Savukārt uz atlokiem vēstules krievu valodā pierakstītas ar latīņu burtiem.

 

Dzejas krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Grāmata pieejama vietnē «Talka.lv».