Attēls no grāmatas «Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētais profesors Deniss Ščeulovs un Roterdamas Biznesa skolas zinātniskais lektors Nīks Plēgmans ir izdevuši grāmatu «Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai». Tā ir pirmā latviski sarakstītā mācību grāmata, kas veltīta sekmīga jaunuzņēmuma izveidei. Mācību līdzekļa elektroniskā versija ir brīvi pieejama tiešsaistē.

Ziņas Fold 4. februāris, 2022

Rokasgrāmata «Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai» ir paredzēta uzņēmējdarbības un ar to saistītu jomu studentiem, kā arī topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Tajā aprakstīti jaunuzņēmuma biznesa modeļa izveides posmi un izaicinājumi, kas balstās Denisa Ščeulova un Nīka Plēgmana (Niek Ploegman) izveidotajā «atspēriena punkta» metodikā un pieredzē, ko autori guvuši, strādājot ar uzņēmējdarbības studentiem un jaunuzņēmumu dibinātājiem. Metodika ir izmantojama, lai pilnveidotu arī jau esoša uzņēmuma biznesa modeli.

 

«Atspēriena punkta» metodikā ir definēti konkrēti posmi un soļi, turklāt tā ļauj vienmēr atgriezties pie iepriekšējiem soļiem un tos pilnveidot. «Mācību līdzeklis palīdzēs pastāvīgi analizēt biznesa modeli un savlaicīgi veikt korekcijas tajā,» stāsta Ščeulovs.

 

Grāmata piedāvā metodes un padomus, kā izveidot mūsdienīgu un dzīvotspējīgu biznesa modeli. Kā norāda Ščeulovs, biznesa modelim vienmēr ir jābūt vērstam uz patērētāju interešu un vēlmju realizēšanu. Materiālā ir aprakstīta biznesa modeļa un vērtības piedāvājuma izveidošanas filozofija un iekļauti uzdevumi teorijas izmantošanai praksē. Grāmatas teorētisko daļu papildina pasaules un Latvijas piemēri, kas ļauj ieskatīties jaunuzņēmumu aizkulisēs.

 

Izdevumā iekļautie pielikumi palīdzēs sākt biznesu, dodot praktiskus padomus par biznesa modeļa izveidi, prototipēšanu un testēšanu, patērētāja profila izstrādi un testēšanu, dažādām vērtību piedāvājuma un piesaistes kanālu koncepcijām, produktu dzīvildzi utt.

 

Grāmatas elektroniskā versija bez maksas pieejama RTU e-grāmatu platformā.