«Mousserons» — Anastasia Kuznetsova, Amirhossein Rezaeicherati, Merlina Stephens Dupeyron

No 9. līdz 11. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijā notiks pirmais Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) starptautiskais simpozijs «(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītas mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā». Līdz 30. jūnijam interesenti aicināti pieteikt simpozijam referātus par kopienu veidošanu, jaunām pieejām dizainā un telpisko aktīvismu krīzes situācijā.

Ziņas Fold 30. maijs, 2022

Pulcējot arhitektūras, dizaina, mākslas pētniekus un praktiķus, simpozijs «(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītas mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā» pētīs, kā dažādas teorētiskās perspektīvas var palīdzēt pārvarēt tradicionālos bināros dalījumus — nošķīrumu starp subjektu un objektu, urbāno un rurālo, dzīvo un nedzīvo, arhitektūru un tās lietotājiem, algoritmisko pārvaldību un tās ētiskajām dimensijām un citiem vispārpieņemtiem nošķīrumiem. Divu dienu simpozija programma veidos platformu iedibinātām vai alternatīvām praksē balstītas pētniecības metodoloģijām, lai meklētu atbildes uz to, kā pētniecība spēj integrēt kritiskumu, veidojot starpdisciplināru un daudzveidīgu diskursīvo lauku, īpaši attiecībā uz šodienas aktualitātēm.

 

Simpozijs pievērsīsies sekojošiem jautājumiem: kāds ir (post)digitālais un (post)humānais konteksts kurā mēs veicam pētniecisko darbu, kādas stratēģijas veicina domāšanas pārmaiņas, kas nepieciešamas radikālai prakses pārveidošanai, ļaujot spekulēt par nepieciešamajām izmaiņām nākotnes perspektīvā, kā praksē balstītas pētniecības metodes palīdz veidot jaunas nozīmes vai pat kļūst par aktīviem aģentiem telpiskā aktīvisma formās krīzes kontekstos?

 

Simpozija programmā šie jautājumi tiks aplūkoti no mākslas, dizaina un arhitektūras skatpunktiem, mēģinot radīt atvērtu telpu dialogam starp šīm disciplīnām. Katru no trim tematiskajām sekcijām ievadīs starptautiska vieslektora uzstāšanās, kurai sekos simpozija dalībnieku prezentācijas un paneļdiskusija. Simpozija noslēdzošā, ceturtā, daļa būs Valsts Pētījumu programmas projekta «Ideum. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide» seminārs «Debates par ainavām un identitātēm» ar vieslektoru prezentācijām un sarunu, kurā iesaistīsies projekta partnerinstitūciju pētnieki.

 

Interesenti aicināti iesniegt referātu pieteikumus vienai no trim simpozija tematiskajām sesijām:

  • (Būvējot) kopienas: (post)digitālie un (post)humānie konteksti,
  • (Pār)būvējot praksi: jauni domāšanas veidi un rīki,
  • Būvējot krīzes apstākļos: jaunās telpiskās prakses kolektīvās katastrofas situācijā.

 

Referāta pieteikumus iespējams iesniegt līdz 30. jūnijam. Simpozija darba valoda — angļu. Plašāka informācija par simpoziju, tematiskajām sesijām un pieteikumu iesniegšanu — Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā.