Dizains — Nauris Jostsons («Nord ID Riga»). Foto — Ivs Zenne

Atzīmējot 60 gadus kopš Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) ir iedibināta dizaina izglītība, tapis izdevums «LMA Dizainam 60». Lai strukturētu stāstu par dizaina izglītības attīstību Latvijā, tās vēsture dalīta desmitgadēs. Seši dažādi autori atklāj šo vēsturi, katram aplūkojot vienu no desmitgadēm, tajā akcentējot gan būtiskākos notikumus dizaina izglītības procesā, gan iezīmējot vēsturiski politiskās norises valstī, kas šo procesu pavadīja.

Ziņas Fold 8. jūlijs, 2022

Svinot dizaina izglītības 60 gadu jubileju Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), Dizaina nodaļa ne tikai visaptveroši aplūkoja nodaļas mantojumu, zināšanas un prasmes, bet pievērsās arī dizaina procesuālajai dabai — nepārtrauktam darbošanās un domāšanas veidam. Reprezentējot nodaļas daudzslāņaino raksturu, svinības tika atzīmētas ar pasākumu ciklu gandrīz mēneša garumā, izstādi–hepeningu «Dizaina virtuve», kā arī paliekošu vērtību — publikāciju. To sastādījuši seši autori — LMA profesores Inese Sirica, Agita Gritāne un Liene Jākobsone, māksliniece Valda Podkalne, Rīgas Porcelāna muzeja direktore Iliana Veiberga un Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone, piešķirot katrai desmitgadei personisku vēstures interpretāciju. Izdevuma koncepcijas autore un Dizaina nodaļas vadītāja Maija Rozenfelde ar grāmatu iepazīstina šādi: «Vēsturei nepiemīt viena — objektīvā — patiesība, to veido subjektīvs skatījums, kas atkarīgs no katra skatītāja individuālajām pozīcijām. Ar kaleidoskopa paņēmienu esam mēģinājuši uzbūvēt kopumu, atšķirīgs redzējums ļauj iegūt plašāku un vispusīgu skatu uz dizaina izglītības norisēm akadēmijā.»

Arī publikācijas dizains veidots kā atsauce uz procesu. Katrai desmitgadei veltītas sava izmēra burtnīcas — katra nākamā par izmēru lielāka, reprezentējot izaugsmi un nepārtrauktu virzību. Publikācijas dizaina autors Nauris Jostsons no dizaina studijas «Nord ID Riga» komentē: «Gan «Dizaina Virtuves» vizuālās identitātes, gan izdevuma formas un grafiskā risinājuma iedvesma meklējama idejā par radošā procesa sākumposmu. Skiču bloki, piezīmju lapiņas, kolāžas — šīs lietas veido katra dizainera darba gaitas arhīvu, kas paliek līdzās turpmākajā radošajā procesā dzīves garumā. Tas turpmāk ir vērtīgs ne tikai no arhīva viedokļa, bet var kalpot kā spēcīgs iedvesmas avots.» Izdevums kolāžās, fotoarhīvu materiālos un LMA tapušos dizaina projektos atklāj raibu, košu un arvien mainīgu skatījumu uz dizaina izglītības šūpuli Latvijā.

 

Projekta koordinatore — Laura Adamoviča. Grāmata iesieta un iespiesta poligrāfijā «McĀbols». Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.