Attēls — Lielbritānijas Dizaina padome

Lielbritānijas Dizaina padome izstrādājusi rīku, ar kura palīdzību iespējams kartēt un plānot dizaina ietekmi dažādās jomās. «The Design Value Framework» (Dizaina vērtību ietvars — angļu val.) izstrādāts, lai iedrošinātu dažādas organizācijas, dizaina plānotājus, izpildītājus un pasūtītājus radīt projektus ar plašāku pozitīvu ietekmi.

Teorija Laura Elīna Egle 31. augusts, 2022

Katru dizaina produktu un pakalpojumu veido lēmumu un darbību kopums, un katrs no tiem rada sekas, kas var atklāties kā pozitīvas vai negatīvas pārmaiņas. Dizains, kas sniedz kādai cilvēku grupai piemērotu risinājumu, var radīt negatīvu ietekmi uz kādas citas grupas dzīves kvalitāti. Lielbritānijas Dizaina padomes izstrādātais rīks palīdz paredzēt sekas, ko rada dizaina procesā pieņemtie lēmumi un veiktās darbības.

Radītā ietekme, nevis pievienotā vērtība

Līdz šim plaši pētīta dizaina ietekme uz ekonomiku, taču pēdējos gados novērotās krīzes sabiedrībā un vidē rosinājušas to vērtēt plašāk — sabiedrības un vides kontekstā. Klimata un bioloģiskās daudzveidības krīze, rasu un kulturālā nevienlīdzība, mākslīgā intelekta un tehnoloģiju straujā attīstība aicina meklēt dizaina un tā produktu radīto ietekmi ārpus finansiāliem faktoriem.

 

Lielbritānijas Dizaina padomes radītais rīks definē četras sfēras, kurās ikviens dizaina projekts var radīt ietekmi: apkārtējā vide, sociāli kulturālā, ekonomiskā un demokrātijas telpa. Izmantojot rīku stratēģiskos un dizaina procesos, dizaina izstrādātāji un pasūtītāji iegūst ne tikai atskaites punktu projektu novērtēšanai, bet arī komunikācijas saturu, kas var aizsākt diskusiju nozares pārstāvju, pasūtītāju un dizaina lietotāju starpā.

Pozicionēšanas karte un novērtējuma tabula

Rīku veido divi elementi — pozicionēšanas karte un novērtējuma tabula. Pozicionēšanas karte ļauj novērot, kurā no četrām sfērām konkrēta projekta darbība un iznākumi var veidot ietekmi. Novērtējuma tabula palīdz detalizēti izsekot līmeņiem, kuros notiek ietekmes veidošanās: stratēģija, organizācijas darbība, infrastruktūra, dizains, ražošana, projektu un produktu mūžs un neparedzamā ietekme.

 

Ieskatoties Dizaina padomes analizētajos piemēros, šo elementu nozīme atklājas uzskatāmā veidā. Piemēram, aplūkots kāds pārtikas ražošanas uzņēmums, kas rūpējas par savu procesu ilgtspēju, izmantojot pārstrādātus resursus, samazinot enerģijas patēriņu un meklējot alternatīvus darbības veidus. Uzskaitot uzņēmuma sasniegtos mērķus pozicionēšanas kartē, redzams, ka piekoptie dizaina principi ietekmē vides un sociāli kulturālo telpu. Savukārt novērtējuma tabula parāda ietekmi stratēģiskā, organizatoriskā un neparedzamo efektu līmenī — stratēģiski samazināts oglekļa izmešu apjoms, veidojot pozitīvu ietekmi uz vidi, dizaina principu līmenī darbinieki apmācīti jaunās lauksaimniecības metodēs, veidojot pozitīvu sociāli kulturālo ietekmi, organizatorisko procesu rezultātā uzņēmums novērojis 70% ūdens patēriņa samazinājumu salīdzinājumā ar konkurentiem, un neparedzētā kārtā veidojies pieaugums pircēju izlietoto iepakojumu pārstrādē.

Rīks — pilnveidojams prototips

Piedāvātais rīks kalpo par paškontroles mehānismu, kas katru darbību un lēmumu piesaista to izraisītajām sekām, piešķirot dizaina procesā iesaistītajiem atbildības sajūtu un pienākumu rūpēties par katru risinājuma aspektu. Iekļaujot šo rīku savā darba procesā, iespējams veiksmīgāk plānot dizaina radīto ietekmi un plānot pārmaiņas katrā produkta vai pakalpojuma iterācijā. Rīka autori uzsver, ka tas nepiedāvā specifiskus parametrus, pēc kuriem izmērīt dizaina vērtību, vien norāda jomas, kurās ietekme var būt pozitīva vai negatīva. 2021.–2022. gadā izstrādātais rīks ir lietojams prototips, kas tiks pakāpeniski pilnveidots un pielāgots dažādiem kontekstiem. Tas radīts, sadarbojoties Lielbritānijas Dizaina padomei, «BOP Consulting» un UAL Sociālā dizaina institūtam, izmantojot akadēmisku literatūru, jau esošus rīkus un diskusijas ar dizaina līderiem. Ar pilnu ziņojuma saturu iespējams iepazīties šeit.

 

Dizaina padome jau vairāk nekā 75 gadus ir Apvienotās Karalistes stratēģiski konsultējošā organizācija dizaina jautājumos. Ar dažādu pētījumu un rīku palīdzību padome attīsta dizaina spēju risināt aktuālas problēmas un rosina pārmaiņas veidos, kā redzam, izmantojam un vērtējam dizainu.