Foto — Juris Rozenbergs

Līdz 3. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) ir apskatāma dzejas bilžu grāmatu sērijas «Bikibuks» oriģinālilustrāciju izstāde «Bikimetrs». Līdz ar ilustrācijām izstāde piedāvā ieskatīties «Bikibuku» tapšanas aizkulisēs un pašiem iejusties grāmatu varoņu pasaulē. Izstāde adresēta visiem mākslas un grāmatniecības interesentiem, bet īpaši — ģimenēm ar bērniem un skolēnu grupām.

Ziņas Fold 13. oktobris, 2022

2012. gadā izdevniecība «Liels un mazs» sāka veidot simts dzejas bilžu grāmatu sēriju «Bikibuks», kurā katrs dzejolis tika izdots atsevišķā kabatas izmēra grāmatiņā. Izlasē iekļauta gan tādu klasiķu kā Rūdolfa Blaumaņa, Friča Bārdas un Raiņa dzeja, gan mūsdienu autoru — Kārļa Vērdiņa, Ingas Gailes un Ilmāra Šlāpina — dzejoļi. To ilustrēšanā iesaistījās 98 mūsdienu mākslinieki, kuri pārstāv dažādas vizuālās mākslas jomas — grafiku, glezniecību, scenogrāfiju, tēlniecību, tekstilmākslu u.c. —, tāpēc ilustrācijā izmantojuši ļoti atšķirīgas tehnikas.

 

«Bikibuka» idejas autore ir māksliniece Rūta Briede, bet dzejas izlasi sastādītāja Inese Zandere, kuras arī deva grāmatu sērijai tās vārdu. Tas aizgūts no Jāņa Baltvilka dzejoļa «Biki–buki», kas kļuva arī par pirmo sērijas izdevumu. Bikibuka tēla — maza, atvērtai grāmatai līdzīga ragaiņa — jeb logo autors ir grāmatu dizainers Artis Briedis.

«Pa bilžu grāmatu «mazajām durtiņām» mājās, kur aug bērni, ienāk «lielā māksla». Krājot šo sēriju, ģimeņu grāmatplauktos veidojas īsta latviešu dzejas un mūsdienu mākslas antoloģija, kas palīdz iepazīt mākslinieku stilu un rokrakstu, veido priekšstatu par mākslas procesu Latvijā — ne tikai grāmatu ilustrācijā, bet arī izstāžu zālēs — un tuvina cilvēkus mūsdienu mākslai. «Bikibukam» ir jau vairākas lasītāju paaudzes, savu vērtību tas nezaudēs arī pēc gadu desmitiem, jo būs kļuvis par sava laika mākslas procesu liecību,» atzīmē «Liels un mazs».

 

Piecu gadu laikā, kamēr tapa šī sērija, ir notikušas vairākas «Bikibuka» oriģinālilustrāciju izstādes, bet plaša, visam sērijas grāmatu kopumam veltīta izstāde notiek pirmoreiz. Ideja par «Bikimetru» pieder izstādes scenogrāfiem — Dinai Suhanovai un Reinim Suhanovam —, kuri ieraudzījuši «Bikibuku» kā laika un mākslas notikumu «metramēru», kur katrai grāmatiņai atbilst viena iedaļa.

 

Izstādē apskatāmie oriģināldarbi dod iespēju samērot tos ar iespaidu, ko rada grāmata. Turklāt «Bikimetrs» piedāvā dzīvot līdzi arī izdevumu tapšanas procesam — uzzināt dažādus «bikifaktus», pētīt skices un fotogrāfijas, lasīt fragmentus no darba sarakstes un mākslinieku komentārus, pētīt izmantotās tehnikas un iepazīt darbu prototipus, savā telefonā klausīties dziesmas, kurās skan «Bikibukā» publicēto dzejoļu teksti. Mazākie un lokanākie skatītāji dažās ilustrācijās var arī ielīst un iejusties no iekšpuses.

 

Izstāde «Bikimetrs» tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, LNB un uzņēmumu «Latvijas Finieris», «Start(IT)» un «Gardu muti» atbalstu.