Attēlā — «Zelta ābeles» logo

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina grāmatu izdevējus pieteikt dalību ikgadējā grāmatu mākslas konkursā «Zelta ābele», kas tiek organizēts ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas grāmatniecības sasniegumus, sveikt labākos grāmatu veidotājus, kā arī godināt kādu no nozares pārstāvjiem par mūža ieguldījumu grāmatniecībā. Pieteikšanās — no 13. līdz 29. decembrim.

Ziņas Fold 9. decembris, 2022

Šogad Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas organizētajam konkursam apritēs 30 gadi. Šajā laikā
 «Zelta ābeles» uzdevums ir palicis nemainīgs — balvas mērķis ir atklāt, kā grāmatas noformējums atspoguļo sava laika garu, māksliniecisko izpratni, tendences, poligrāfijas un papīra ražotāju iespējas, kā arī grāmatas tapšanā iesaistīto pušu veiksmīgas mijiedarbības nozīmi.

 

Konkursā «Zelta ābele 2022» var piedalīties Latvijā reģistrēti grāmatu izdevēji — juridiskas un fiziskas personas —, kuru izdotie oriģināldizaina pirmpublicējumi radīti Latvijā. Vērtēšanai tiks pieņemtas 2022. vai 2021. gadā iznākušas grāmatas, kas iespiestas Latvijā reģistrētā poligrāfijas uzņēmumā un nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā.

 

Grāmatas konkursam «Zelta ābele» var iesniegt no 13. decembra līdz 29. decembra plkst. 17.00 Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā Baznīcas ielā 37–3, Rīgā. Katrs izdevējs var pieteikt vairākas grāmatas. Konkursam jāiesniedz divi eksemplāri no katras grāmatas un pieteikuma anketa. Pirms grāmatu iesniegšanas lūgums sazināties ar Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pārstāvi Mariku Celmu (tālr. 67217730, mob. 23558085, e–pasts: marika@gramatizdeveji.lv), lai vienotos par konkrētu laiku. Dalība konkursā ir bez maksas.

 

Konkursa nolikums un dalībnieka pieteikuma veidlapa pieejama Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas mājaslapā.

 

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Jelgavas tipogrāfija un «Arctic Paper Baltic States». «Zelta ābele» ir grafiska un vārdiska preču zīme — reģistrēts patents, kas pieder Miķeļa Goppera izdevniecībai «Zelta Ābele». Lietošanas tiesības ir nodotas Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai.