Foto — Andrejs Strokins

Rīgas Starptautiskais kino festivāls («Riga IFF») izziņo pieteikšanos mācību praksei dažādās ar 2023. gada festivāla organizēšanu saistītās sfērās — audiovizuālo materiālu izstrādē un komunikācijā, asistējot festivāla programmas kuratoru darbā, kā arī viesu un auditorijas servisā. Prakse sniedz iespēju gan ar kultūru saistīto novirzienu studentiem, gan citās nozarēs studējošajiem iegūt daudzpusīgas zināšanas un starpdisciplināru pieredzi vairāku mēnešu garumā.

Ziņas Fold 27. marts, 2023

«Riga IFF» šogad norisināsies no 12. līdz 22. oktobrim, bet prakse vairākās festivāla norisēs un sagatavošanas jomās iespējama jau no maija, ar iespēju lielāko prakses uzdevumu daļu veikt attālināti.

 

Prakse komunikācijas departamentā ļauj iepazīt ar festivāla publisko komunikāciju un mārketingu saistīto procesu plānošanu un izpildi. Praktikantiem tiek piedāvāts iesaistīties festivāla tīmekļa vietnes, sociālo tīklu un citu platformu administrēšanā, tekstuāla un audiovizuāla satura gatavošanā, kā arī digitālo materiālu maketēšanā un mājaslapas dizaina risinājumu izstrādē.

 

Iespējams nākt talkā arī festivāla filmu programmas kuratoriem — piedalīties programmas sadaļu aprišu veidošanā un komunikācijā ar nozares pārstāvjiem un sadarbības partneriem visā pasaulē. Prakses laikā tiks veikti tādi darbi kā konkursu pieteikumu izskatīšana, programmas īstenošanai nepieciešamās informācijas apkopošana un darbu organizēšana.

Festivāla norisē liela loma ir klātienes un tiešsaistes viesu — žūriju locekļu, režisoru, producentu un citu nozares pārstāvju — koordinēšanai. Iesaistoties viesu servisa darbā, organizējot dalībnieku ceļošanu un izmitināšanu, kā arī uzraugot viesu individuālos festivāla grafikus, prakses laikā iespējams attīstīt kultūras menedžmenta prasmes.

 

Auditorijas sasniegšana un paplašināšana balstās uz festivāla līdzšinējo datu un atsauksmju analīzi, kā arī augsta līmeņa servisa nodrošināšanu kā klātienē, tā digitālajā vidē. Auditorijas servisa praksē būs iespēja strādāt ar liela apjoma informācijas apkopošanu un infrastruktūras sagatavošanas darbiem, kas festivāla apmeklētājiem nodrošina nevainojamu liela mēroga kultūras pasākuma pieredzi.

 

Praksei iespējams pieteikties līdz 23. aprīlim, savukārt par uzaicinājumu uz interviju vai atteikumu «Riga IFF» informēs līdz 27. aprīlim. Izvēlētajiem kandidātiem tiks organizēta intervija ar prakses vadītāju.

 

Papildu informācija par «Riga IFF» departamentu prakses periodiem, pretendentu vēlamajām iemaņām un mācību prakses laikā attīstāmajām kompetencēm meklējama festivāla vietnē.