Ilustrācija — Karola Rubene

«Jaunā Eiropas Bauhaus» Latvijas kontaktpunkts aicina pašvaldības izmantot iespēju popularizēt iniciatīvas augstas kvalitātes arhitektūras un vides veidošanā savās pilsētās un novados. Līdz 11. augustam pilsētas un reģioni var pieteikt labas prakses piemērus savstarpējās mācīšanās projektam Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šī uzsaukuma rezultāts būs 30 piemēru katalogs un iespēja 12 pašvaldībām 2024. gadā uzņemt mācību vizīti no citām projektam izvēlētajām pilsētām vai reģioniem.

Ziņas Fold 17. jūlijs, 2023

Pieteiktajiem projektiem jāatbilst vismaz vienai no tēmām un to raksturojošajiem atslēgvārdiem:

  • konteksts: vietā balstīti risinājumi, klimats, vēsture, ainava, cilvēki, ekonomika;
  • dažādība: iekļaušana, dzimums, mijiedarbība, demogrāfija, pieejamība;
  • vietas izjūta: saistība ar konkrēto vietu, identitāte, piederība, nozīme, mantojums;
  • skaistums: emocijas, vērtība, kvalitāte, labbūtība, ilgtspēja.

Projektam var pieteikt ne tikai arhitektūras un būvētās vides darbus — tiek gaidīti arī labas pārvaldības, jaunas ēku izmantošanas, apritīgas būvniecības, institūciju sadarbības, finansēšanas modeļu u.c. piemēri.

 

Lai piedalītos, līdz 2023. gada 11. augustam jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pieteikums. Projektus var pieteikt Eiropas Savienības valstu pašvaldības. Piemērus var iesniegt arī citi pieteicēji, piemēram, arhitekti vai universitātes, taču tikai ar rakstisku projektam piederīgās pašvaldības apliecinājumu.

 

Informācija par projektu un pieteikšanās formu — Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Labās prakses piemēru apzināšana ir secīgs turpinājums arhitektūras ekspertu grupā radītajam ziņojumam «Towards a Shared Culture of Architecture». Publicētajā dokumentā labo praksi Latvijā ilustrē divi piemēri: Kuldīgas restaurācijas centrs (Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīva) un Rīgas pilsētvides aktīvisms (iedzīvotāju iniciatīva).

 

Atgādinām arī, ka līdz 2023. gada 5. oktobrim ir atvērta pieteikšanās «European Urban Initiative» (EUI) otrajam uzaicinājumam iesniegt inovatīvus, eksperimentālus, taču reālus projektus ar izmērāmiem rezultātiem pilsētvides zaļināšanai, ilgtspējīga tūrisma veidošanai un talantu piesaistei sarūkošajās pilsētās. Vairāk par atbalsta programmu — šeit.