Attēls — Ričards Znutiņš–Znutāns

Lietotne emocionālajai labbūtībai «Emori», kas tapusi, sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Ventspils Augstskolas studentiem un pasniedzējiem, saņēmusi «Red Dot» dizaina balvu kategorijā «Zīmoli un komunikācijas dizains».

Ziņas Fold 20. septembris, 2023

«Emori» lietotnē iespējams izvērtēt un identificēt emociju pārvaldīšanas jeb regulācijas prasmes, ko lietotājs var uzlabot ar psiholoģiskiem vai mākslas metodēs balstītiem uzdevumiem. Izmantojot «Emori» iekļauto garastāvokļa novērotāju, iespējams mācīties emocijas atpazīt un nosaukt tās vārdā. Vienlaicīgi lietotne var kalpot arī kā pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm. «Emori» lietotnes saturs ir klīniski aprobēts un empīriski pamatots. Satura izveidē ir iesaistīti kā veselības aprūpes speciālisti, tā arī dizaina praktiķi un topošie speciālisti, turklāt katrā dizaina izstrādes posmā tika iesaistīti potenciālie lietotāji.

Saņemtā «Red Dot» dizaina balva ir nozīmīgs sasniegums starpdisciplinārā augstskolu sadarbībā — tas ir pirmais augstskolu sadarbības projekts Latvijā, kas saņēmis šāda līmeņa dizaina balvu. Projektā sadarbojās trīs augstskolas, to mācībspēki un studenti. Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāvēja docētāji Liene Jākobsone, Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne un Markus Rožkalns, kā arī funkcionālā dizaina studenti Džūlija Ekuse, kura veidoja procesa un interaktīvo dizainu, Dārta Galiņa — UX/UI dizainu, Ričards Znutiņš–Znutāns — ilustrācijas un zīmolu, Sandra Sugako — veica satura izpēti un testēšanu. Rīgas Stradiņa universitātes komandā darbojās profesore Kristīne Mārtinsone un lektore Inese Paiča, kā arī maģistra studiju programmas «Mākslas terapija» studentes Maruta Linuža un Inga Iejava. Lietotnes satura izstrādi šobrīd turpina doktora studiju programmas «Psiholoģija» doktorante Elīna Ieva Smule. «Emori» programmatūru izstrādāja, pototipēja un testēja Ventspils Augstskolas docētāja Karīna Šķirmante un programmēšanas students Jānis Vīksne.

 

Plašāk par «Emori» lietotni — šeit.