Ēka Ziepju ielā 11, Rīgā. Publicitātes foto

«Rīgas nami» aicina arhitektus piedalīties konkursā par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Rīgā, Ziepju ielā 11 pārbūves un ārtelpas labiekārtojuma projekta izstrādi. Iecerēts, ka šis projekts kalpos kā piemērs apritīgai un ilgtspējīgai padomju laika daudzdzīvokļu namu atjaunošanai. Iesniegt pieteikumus dalībai konkursa pirmajā posmā jeb kandidātu atlasē varēs līdz 20. decembrim.

Ziņas Fold 22. novembris, 2023

Projekta mērķis ir laikmetīga, ilgtspējīga, demokrātiska un ekonomiski pamatota būve, kas atbilst Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas «Jaunais Eiropas Bauhaus» skaistuma, ilgtspējas un iekļaušanas principiem un demonstrē piemēru, kā Rīgā atjaunot un labiekārtot padomju laika daudzdzīvokļu mājas, izmantojot aprites ekonomikas principus un ierīkojot ilgtspējīgu energoapgādi.

 

Ēkas Ziepju ielā 11, Rīgā kopējā platība ir 4586,4 kvadrātmetri, savukārt piesaistītā zemesgabala platība ir 4694 kvadrātmetri. Paredzamā kopējā līgumsumma — līdz 165 000 eiro. Konkurss tiek organizēts vairākos posmos — pirmajā posmā no konkursā iesniegtajiem pieteikumiem pasūtītājs izvēlēsies līdz pieciem labākajiem kandidātiem, kas tālāk saņems tehnisko specifikāciju un tiks uzaicināti iesniegt arhitektūras skici un piedāvājumu ēkas projekta izstrādei. Lai sasniegtu labu rezultātu, konkursa tālākajos posmos kandidātiem un pasūtītājam būs iespēja diskutēt gan par tehnisko specifikāciju, gan finanšu piedāvājumu.

 

Pietikumus dalībai konkursā iespējams iesniegt līdz 20. decembrim. Pirms piedāvājuma iesniegšanas konkursa dalībniekiem obligāti ir jāveic objekta apskate, ko iespējams pieteikt, rakstot uz e–pastu dace.celmiņa@rigasnami.lv . Konkursa nolikums un citi materiāli pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

1970. gadā celtais nams Ziepju ielā 11 agrāk funkcionējis kā dienesta viesnīca trolejbusu parka darbiniekiem un sociālo grupu dzīvojamā ēka. Tomēr kopš 2018. gada tā ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī un neapdzīvota. Kā pirmo soli ēkas atjaunošanā «Rīgas enerģētikas aģentūra», kas ir projekta iniciators, arhitektu birojam «Nomad architects» pasūtīja priekšizpēti, kas kalpos kā bāze, pret kuru salīdzināt pretendentu piedāvājumus projekta īstenošanas laikā. Plašāk par priekšizpēti — šeit.

Projekta koordinators ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra «Rīgas enerģētikas aģentūra», finansētājs — Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, savukārt iepirkuma organizētājs un projekta vadītājs ir «Rīgas nami».