Arhitektu nama ieejas portāls (1956) — darināts pēc arhitekta Artūra Reinfelda projekta, tēlnieks Veidemanis. Publicitātes foto

Atzīmējot Latvijā vienīgās profesionālās arhitektu organizācijas simtgadi, šogad norisināsies dažādi Latvijas Arhitektu savienībai (LAS) veltīti pasākumi, tajā skaitā LAS XXIII kongress. Jubileja būs iemesls novērtēt biedrības kultūrvēsturisko nozīmi, arhitektu pašorganizēšanās ietekmi uz arhitektūras politiku, kā arī organizācijas darbu ar sabiedrību. Daļa LAS biedru ir sagatavojuši arī piedāvājumu sabiedrībai, vēloties brīvprātīgi veltīt simts minūtes sava laika kādai sabiedriskai aktivitātei.

Ziņas Fold 17. janvāris, 2024

Latvijas Arhitektu savienības XXIII kongress

Biedrība «Latvijas Arhitektu savienība» ir dibināta 1924. gadā un tā ir viena no vecākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas apvieno nozares profesionāļus un veicina arhitektūras attīstību Latvijā. LAS statūtos kā galvenie darbības virzieni ir minēti: arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana, arhitektūras attīstība un popularizēšana, Latvijas arhitektu, ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas arhitektu apvienošana, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, izkopšana un tālākā attīstībā Latvijā. Lai pilnvērtīgi spētu īstenot šos mērķus un uzdevumus, ikviens LAS biedrs tiek aicināts piedalīties XXIII kongresā, lai veidotu ceļu uz laikmetīgākiem, atvērtākiem, atbildīgākiem un ilgtspējīgākiem nākamajiem simts gadiem.

 

Latvijas Arhitektu savienības XXIII kongress norisināsies divās sesijās. Pirmā sesija notiks 23. februārī attālināti «Zoom» platformā un tās laikā tiks izskatīti un apstiprināti LAS statūtu grozījumi. Savukārt, otrā sesija norisināsies 16. martā klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kongresā tiks pieņemta turpmākā LAS darbības programma, veikti grozījumi statūtos, pieņemti lēmumi par LAS struktūras izmaiņām, kā arī viens no svarīgākajiem kongresa uzdevumiem būs LAS prezidenta, valdes priekšsēdētāja, padomes, ētikas un revīzijas komisijas vēlēšanas. LAS biedri ir aicināti pieteikt savu kandidatūru izvirzītajām pozīcijām, aizpildot pirmskongresa anketu. Plašāka informācija par XXIII kongresu — LAS mājaslapā.

100 minūtes

Virkne LAS biedru ir sagatavojuši īpašu piedāvājumu sabiedrībai — skolām, augstskolām, plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm, uzņēmumiem un citiem interesentiem —, vēloties bez maksas veltīt simts minūtes sava laika kādai sabiedriskai aktivitātei. Arhitekti piedāvā novadīt lekciju vai sniegt konsultāciju, uzņemt pie sevis ekskursijā, sniegt interviju vai sagatavot materiālus un mācību darba lapas par arhitektūru.

 

LAS valdes priekšsēdētāja Linda Leitāne uzsver: «Uzzināt par arhitektūru, arhitektu darbu un domāšanas veidu ir būtiski, jo tas ļauj cilvēkiem labāk izprast un vērtēt savu apkārtējo vidi. Arhitektūra ir daudz vairāk nekā tikai ēku projektēšana, tā ir vēstījums par mūsu kultūru, vēsturi un sabiedrību. Arhitektu domāšana palīdz cilvēkiem saprast, kā telpiskā plānošana un dizains ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, labklājību un pat emocionālo stāvokli. Tādējādi iegūstot izpratni par arhitektūru, cilvēki var kļūt par informētākiem un iesaistītākiem iedzīvotājiem pilsētvidē un kopienās, kurās viņi dzīvo.»

 

Kampaņu īsteno Latvijas Arhitektu savienība ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Vairāk informācijas par to, kuri arhitekti piedalās akcijā un ko viņi piedāvā — mājaslapā.

LAS 100 pasākumu programma

  • Lai iepazīstinātu ar Latvijas Arhitektu savienības vēsturi, izveidota digitāla biedrības laikjosla. LAS aicina bijušos un esošos biedrus dalīties stāstos un atmiņās par Latvijas Arhitektu savienību, sūtot e–pastu uz 100@latarh.lv.
  • Izmantojot vēl iepriekš nepublicētus Latvijas Arhitektu savienības arhīva materiālus un vēsturisko periodiku, pie Arhitektu nama Torņa ielā 11 izveidota brīvdabas izstāde «Latvijas Arhitektu savienībai 100», kas pievēršas svarīgākajiem ar biedrību saistītajiem cilvēkiem, notikumiem un arhitektūras objektiem. Izstāde būs apskatāma līdz 31. martam.
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā 16. martā tiks atklāta izstāde par vairāk nekā 8000 arhitektūrai veltītiem izdevumiem, grāmatām un iespieddarbiem, ko savienība šogad uzdāvinājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuvei. Izstādi papildinās lekciju sērija.
  • No 14. marta līdz 27. aprīlim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs aplūkojama izstāde «Roma un skolotāja, Astra Zariņa», kuras mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrības loku ar ievērojamās latviešu arhitektes Astras Zariņas intelektuālo mantojumu. Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar nodibinājumu «T’Space / Steven Myron Holl Foundation» Ņujorkā un tā ir daļa no RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātes otrās starptautiskās arhitektūras konferences «Rixarch 2024» programmas.
  • No marta vidus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs aplūkojama izstāde «Birkerts — Itālijas gadi». Izstāde veltīta Latvijas izcelsmes pasaulē atzītajam arhitektam Gunāram Birkertam, kurš, būdams pazīstams ar Astru Zariņu, 1969. gadā iegādājās māju Itālijas pilsētā Čivita di Banjoredžio, ko Zariņa palīdzējusi atjaunot. Turpmākajos darba gados Birkerts atzinis šīs pilsētas fundamentālo ietekmi uz viņa projektiem. Izstādes kurators — Dr. arch. h. c. Jānis Dripe.